HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab-bestandsvermeldingen

background image

Bootptab-bestandsvermeldingen

Hieronder zie u een voorbeeld van een

/etc/bootptab

bestandsvermelding voor een HP JetDirect printserver:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

De configuratiegegevens bevatten tags waarmee de
verschillende HP JetDirect parameters en hun instellingen
worden aangeduid. Deze tags worden in de volgende tabel
beschreven.

Tag

Beschrijving

nodenaam

De naam van het randapparaat. Dit leidt naar een lijst met parameters voor
een specifiek randapparaat. Dit moet de eerste tag zijn in een vermelding.
(In het voorbeeld is de

nodenaam

picasso

.)

hn

De tag voor de hostnaam. Deze tag heeft geen waarde, maar zorgt ervoor
dat de BOOTP-deamon de hostnaam downloadt naar de HP JetDirect
printserver. De hostnaam wordt afgedrukt op de HP JetDirect
configuratiepagina of een netwerkprogramma zendt de hostnaam op een
SNMP sysName-verzoek terug.

ht

De tag voor het hardwaretype. Stel deze tag voor de HP JetDirect printserver
in op

ether

(voor Ethernet) of

token

(voor Token Ring). Deze tag moet

voorafgaan aan de tag

ha

.

vm

De tag voor de BOOTP–rapportindeling (vereist). Stel deze tag in op

rfc1048

.

ha

De tag voor het hardwareadres. Het hardwareadres (MAC) is het link-level
(koppelingsniveau) of stationsadres van de HP JetDirect printserver. U kan
het adres vinden op de HP JetDirect configuratiepagina als het
Hardwareadres. Op HP JetDirect externe printservers staat dit adres ook
op een etiket op de printserver.

background image

DU

BOOTP 55

ip

De tag voor het IP-adres (vereist). Dit is het IP-adres van de HP JetDirect
printserver.

gw

Dit is de tag voor het gateway IP-adres. Dit is het IP-adres van de
standaardgateway (router) waarmee de HP JetDirect printserver
communiceert met andere subnetten.

sm

Dis is de tag voor het subnetmasker. De HP JetDirect printserver
identificeert met het subnetmasker de delen van een IP-adres die het
nummer van het netwerk en het subnetwerk en het hostadres aangeven.

lg

Dis is de tag van het IP-adres van de syslogserver. Dit is het adres van de
server waarnaar de HP JetDirect printserver syslog-boodschappen
verzendt.

T144

Een leverancier-specifieke tag die de relatieve padnaam aangeeft van het
TFTP-configuratiebestand. Lange padnamen kan u inkorten. De padnaam
moet tussen aanhalingstekens staan (bijvoorbeeld, "padnaam"). Zie

Gebruik

DHCP

voor meer informatie over bestandsindelingen.

Opmerking

Standaard BOOTP-optie 18 (extensies file path ) geeft ook een standaardtag

ef

om de relatieve padnaam van het TFTP-configuratiebestand te

specificeren.

T150

De tag van het IP-adres van de TFTP-server.

T151

Een exclusieve BOOTP-tag. U moet

BOOTP-ONLY

(Alleen BOOTP) opgeven

om ervoor te zorgen dat er geen andere dynamische configuratiemethoden,
zoals DHCP, worden gebruikt.

Tag

Beschrijving

background image

56 Hoofdstuk 3 Kennismaking met de printserver

DU

Gebruik de volgende conventies voor de Bootptab
bestandsvermeldingen:

Een dubbele punt (:) geeft het einde van een veld aan.

Een backslash (\) geeft aan dat de vermelding verdergaat op
de volgende regel.

Er mogen geen spaties zitten tussen de tekens op een regel.

Namen, zoals hostnamen, moeten beginnen met een letter
en kunnen alleen letters, getallen, punten (alleen voor
domeinnamen) en koppeltekens bevatten.

Het onderstrepingsteken (_) is niet toegestaan.

Raadpleeg de systeemdocumentatie of online Help voor meer
informatie.