HP LaserJet 1200 Printer series - BOOTP-server configureren

background image

BOOTP-server configureren

Opmerking

Hewlett-Packard raadt aan de BOOTP-server op hetzelfde subnet te
plaatsen als de aangesloten printers. BOOTP-broadcastpakketten
kunnen alleen worden doorgezonden door routers indien deze op de
juiste manier zijn geconfigureerd.

Opmerking

Als de HP JetDirect printserver de IP-configuratie niet binnen twee
minuten ontvangt, wordt er automatisch een standaard IP-adres
toegewezen. 192.0.0.192. Het is verstandig om dit adres te veranderen
in een adres dat past in het adresseringssysteem van het netwerk. U
kan dit adres echter wel gebruiken om de printserver te openen en het
daarna veranderen. Als u het standaard IP-adres tijdelijk wilt gebruiken,
installeer de computer dan met een IP-adres in hetzelfde subnet of
creër een IP-route er naartoe.

Als u wilt dat de HP JetDirect printserver de
configuratiegegevens over het netwerk ontvangt, dan moet u de
BOOTP-servers installeren met de betreffende
configuratiebestanden. De printserver gebruikt BOOTP om
toegang te krijgen tot het

/etc/bootptab

bestand op een

BOOTP-server.

Als u de HP JetDirect printserver aanzet, zendt deze een
BOOTP-verzoek uit dat het hardwareadres bevat. Een
BOOTP-serverdaemon zoekt in het

/etc/bootptab

bestand

naar een overeenkomstig MAC-adres. Als dit gevonden wordt,
wordt de betreffende configuratie-informatie als
BOOTP-antwoord naar de HP JetDirect printserver verzonden.
De configuratiegegevens in het betand

/etc/bootptab

moeten

op de juiste manier worden ingevoerd. Zie

Voordelen van

BOOTP

(Bootptab bestandsvermeldingen) voor een beschrijving

van de ingangen.

VOORZICHTIG

Wachtwoorden voor de printer zijn niet beveiligd. Kies bij het instellen
van een wachtwoord voor de printer een andere naam dan de
wachtwoorden die worden gebruikt voor andere systemen op het
netwerk.

background image

54 Hoofdstuk 3 Kennismaking met de printserver

DU