HP LaserJet 1200 Printer series - Papierinvoerladen, -geleiders en uitvoerbak

background image

Papierinvoerladen, -geleiders en
uitvoerbak

De papierinvoerlade (1) bevindt zich aan de voorkant, bovenop
de scanner. De papiergeleiders (2), die zich op de papier-
invoerlade bevinden, zorgen ervoor dat het papier op de juiste
manier in de scanner wordt ingevoerd en voorkomen
scheeftrekken (scheve afdruk). De uitvoerbak (3) bevindt zich
onder de papierinvoerlade.

VOORZICHTIG

Verkeerd geladen papier kan tijdens het scennen of kopiëren een
papierstoring veroorzaken waardoor ook het origineel beschadigd kan
raken. Zie

Originelen invoeren in de kopieereenheid/scanner

voor meer

informatie.