HP LaserJet 1200 Printer series - Oplossing vinden

background image

Oplossing vinden

In deze sectie treft u de oplossing aan voor veelvoorkomende
printserverproblemen.

Voor de diagnose en correctie van problemen die verband
houden met de HP JetDirect 175X printserver, hebt u mogelijk de
volgende items nodig:

Internet-gebruikers kunnen naar de website van
Hewlett-Packard gaan voor informatie over problemen met
HP JetDirect printservers:

www.hp.com/support/net_printing

Selecteer het producttype en het productnummer en
selecteer Support Documents (Ondersteunende
documenten) (als dit wordt weergegeven) en
Troubleshooting. (Problemen oplossen).

Een HP JetDirect configuratiepagina. Zie

Configuratiepagina

afdrukken

voor instructies.

background image

DU

Oplossing vinden 173