HP LaserJet 1200 Printer series - De lichtjespatronen van de printserver uitgelegd

background image

De lichtjespatronen van de printserver uitgelegd

LED-lichtjespatronen

LED

Gedrag

Betekenis

Status

Uit

De printserver ontvangt geen stroom.

Langzaam knipperen
(groen)

Er is een fout opgetreden bij de zelftest of een
bewerking. Het is mogelijk dat de server defect is.
Neem contact op met HP.

Langzaam knipperen
(oranje)

Er is een fout opgetreden bij de zelftest of een
bewerking.

Aan (groen)

De printserver is aan en klaar.

Snel knipperen (groen) De printserver is bezig met de verwerking van de

configuratiepagina.

10- of 100-
koppeling

Beide uit

Er is geen netwerkverbinding.

10 of 100 aan (groen)

Er is een netwerkverbinding met een snelheid van
10 Mb/s of 100 Mb/s.

background image

DU

De lichtjespatronen van de printserver uitgelegd 175

USB

Uit

De USB is niet operationeel.

Aan (groen)

OK

Aan (oranje)

Er is een apparatuurfout opgetreden (de printserver
gebruikt bijvoorbeeld te veel stroom).

Knipperen (groen)

Er is een softwarefout opgetreden in de HP JetDirect
firmware. Er is een geldig USB-apparaat en er zijn
geldige verbindingen, maar het apparaat wordt niet
ondersteund. Zorg ervoor dat het aangesloten
apparaat een printer is:

Knipperen (oranje)

Er is een apparatuurfout opgetreden (bijvoorbeeld
kortsluiting of een defect in een kabel).

LED-lichtjespatronen (vervolg)

LED

Gedrag

Betekenis

background image

176 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU