HP LaserJet 1200 Printer series - Netwerkstatistieken

background image

Netwerkstatistieken

Bericht

Beschrijving

Total Packets Received
(Aantal ontvangen pakketten)

Het totaalaantal pakketten dat de printserver foutloos heeft
ontvangen. Hierbij zijn inbegrepen broadcast-pakketten,
multicast-pakketten en pakketten die specifiek aan de
printserver zijn geadresseerd. Niet inbegrepen zijn de
pakketten die specifiek aan andere knooppunten zijn
geadresseerd.

Unicast Packets Received
(Ontvangen
unicast-pakketten)

Het aantal pakketten dat specifiek aan de printserver is
geadresseerd: Broadcast-pakketten en mulitcast-pakketten
zijn hierbij niet inbegrepen.

Bad Packets Received
(Aantal ontvangen slechte
pakketten)

Het totaalaantal pakketten met fouten dat de printserver heeft
ontvangen.

Framing Errors Received
(Ontvangen framefouten)

Het maximumaantal CRC-fouten (Cyclic Redundancy Check)
en framefouten. CRC-fouten zijn frames die zijn ontvangen
met CRC-fouten. Framefouten zijn frames die zijn ontvangen
met uitlijningsfouten. Een groot aantal framefouten kan wijzen
op een probleem met de kabels in uw netwerk.

Total Packets Transmitted
(Aantal pakketten verzonden)

Het totaalaantal pakketten dat de printserver foutloos heeft
verzonden.

Unsendable Packets
(Niet-verzendbare pakketten)

Het totaalaantal pakketten (frames) dat niet goed verzonden
is vanwege fouten.

Transmit Collisions
(Botsingen bij verzending)

Het aantal pakketten (frames) dat niet is verzonden vanwege
herhaalde botsingen.

Transmit Late Collisions
(Late botsingen bij
verzending)

Het totaalaantal pakketten (frames) dat niet is verzonden
vanwege een late botsing. Een groot aantal kan wijzen op een
probleem met de kabels in uw netwerk.

background image

182 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU