HP LaserJet 1200 Printer series - Informatie over TCP/IP

background image

Informatie over TCP/IP

Bericht

Beschrijving

Status

De huidige TCP-status:
Ready (Gereed): De printserver wacht op gegevens via
TCP/IP.
Disabled (Uitgeschakeld): TCP/IP is handmatig
uitgeschakeld.
Initializing (Bezig met initialiseren): De printserver zoekt
naar de BOOTP-server of probeert het configuratiebestand
middels TFTP op te halen. Het is mogelijk dat een aanvullend
statusbericht wordt weergegeven.

Opmerking

Als de printserver niet gereed is, verschijnen een foutcode en
een foutbericht.

Host Name (Hostnaam)

De hostnaam die is geconfigureerd op de printserver: Het is
mogelijk dat de hostnaam wordt afgekapt.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen hostnaam
opgegeven in een BOOTP-antwoord of
TFTP-configuratiebestand.
NPIxxxxxx: De standaardnaam is NPIxxxxxx, waarbij xxxxxx
de laatste zes cijfers van het hardwareadres (MAC-adres) zijn.

IP Address (IP-adres)

Het IP-adres (Internet Protocol) dat is toegewezen aan de
printserver: Dit adres moet worden opgegeven als de
printserver werkt in een TCP/IP-netwerk. Tijdens de
initialisatie wordt een tijdelijke waarde van 0.0.0.0
weergegeven. Na twee minuten wordt het standaard IP-adres
192.0.0.192 toegewezen. Het is mogelijk dat dit in uw netwerk
geen geldig IP-adres is.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen IP-adres
toegewezen of de waarde is nul.

Subnet Mask (Subnetmasker) Het IP-subnetmasker dat is geconfigureerd op de printserver:

Tijdens de initialisatie wordt een tijdelijke waarde van 0.0.0.0
weergegeven. Het is mogelijk dat de printserver automatisch
een bruikbare standaardwaarde toewijst op basis van de
configuratieparameters.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen subnetmasker
geconfigureerd.

background image

DU

Configuratiepagina van een printserver uitgelegd 183

Default Gateway
(Standaardgateway)

Het IP-adres van de gateway die wordt gebruikt wanneer
pakketten uit het lokale netwerk worden gestuurd. U kanniet
meer dan één standaardgateway configureren. Tijdens de
initialisatie wordt een tijdelijke waarde van 0.0.0.0
weergegeven. Als geen IP-adres wordt opgegeven, wordt het
IP-adres van de printserver gebruikt.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen
standaardgateway geconfigureerd.

Config By (Configuratie op
basis van)

Geeft aan hoe de printserver informatie over de
IP-configuratie ophaalt:
BOOTP: Automatische configuratie via een BOOTP-server.
BOOTP/TFTP: Automatische configuratie via een
BOOTP-server en een TFTP-configuratiebestand.
DHCP: Automatische configuratie via een DHCP-server.
DHCP/TFTP: Automatische configuratie via een DHCP-server
en een TFTP-configuratiebestand.
RARP: Automatische configuratie via RARP (Reverse
Address Resolution Protocol).
User Specified (Door gebruiker opgegeven): Handmatige
configuratie via Telnet, het bedieningspaneel van de printer,
HP Web JetAdmin, een ingebouwde webserver of een andere
methode.
Default IP (Standaard-IP): Het standaard IP-adres is
toegewezen. Het is mogelijk dat dit adres niet geldig is in uw
netwerk.
Not Configured (Niet geconfigureerd): De printserver is
niet geconfigureerd met IP-parameters. Controleer of TCP/IP
is ingeschakeld of controleer of er een foutstatus is.

BOOTP-server
of
DHCP Server
of
RARP Server

Met dit bericht wordt aangegeven of BOOTP, DHCP of RARP
wordt gebruikt voor de TCP/IP-configuratie. Het bericht geeft
het IP-adres aan van het systeem dat reageert op het verzoek
van de printserver om automatische TCP/IP-configuratie via
het netwerk.
Not Specified (Niet opgegeven): Het IP-adres van de
configuratieserver kan niet worden vastgesteld of is in het
antwoordpakket ingesteld op nul.

Bericht

Beschrijving

background image

184 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU

BOOTP/DHCP Server

Dit bericht wordt weergegeven tijdens de initialisatie, wanneer
de printserver probeert om de TCP/IP-configuratie op te halen
van een BOOTP- of een DHCP-server. Het tijdelijke adres
0.0.0.0 wordt weergegeven.
Not Specified (Niet opgegeven): Het IP-adres van de
configuratieserver kan niet worden vastgesteld of is in het
antwoordpakket ingesteld op nul.

TFTP Server

Het IP-adres van het systeem waarop het
TFTP-configuratiebestand staat. Tijdens de initialisatie wordt
het tijdelijke adres 0.0.0.0 weergegeven.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen TFTP-server
ingesteld.

Config File
(Configuratiebestand)

De naam van het configuratiebestand voor de printserver Het
is mogelijk dat het pad van het bestand wordt afgekapt zodat
het op twee regels past.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen bestand
opgegeven in het BOOTP-antwoord van de host.

Domain Name (Domeinnaam) De DNS-naam (Domain Name System) van het domein

waarin de printserver is opgenomen (bijvoorbeeld:
support.bedrijf.com). Dit is niet de volledig gekwalificeerde
DNS-naam, aangezien de naam van de hostprinter niet in de
naam wordt opgenomen (bijvoorbeeld:
printer1.support.bedrijf.com).
Not Specified (Niet opgegeven): Op de printserver is geen
domeinnaam geconfigureerd.

DNS Server

Het IP-adres van de DNS-server (Domain Name System).
Not Specified (Niet opgegeven): Op de printserver is geen
IP-adres voor een DNS-server geconfigureerd.

WINS Server

Het IP-adres van de WINS-server (Windows Internet Name
Service).
Not Specified (Niet opgegeven): Op de printserver is geen
IP-adres voor een WINS-server geconfigureerd.

Syslog Server

Het IP-adres dat voor de syslog-server is geconfigureerd op
de printserver.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen syslog-server
geconfigureerd.

Bericht

Beschrijving

background image

DU

Configuratiepagina van een printserver uitgelegd 185

Idle Timeout (Time-out bij
niet-actief)

De tijdsperiode, uitgedrukt in seconden, waarna de
printserver een niet-actieve TCP-verbinding sluit. U kangehele
getallen opgeven tussen 0 en 3600 seconden. Met de waarde
nul wordt het time-outmechanisme uitgeschakeld. De
standaardwaarde is 90 seconden.

SLP

Geeft aan of de printserver SLP-pakketten (Service Location
Protocol) verzendt. Deze pakketten worden door
systeemtoepassingen gebruikt voor automatische installatie.
Enabled (Ingeschakeld): De printserver verzendt
SLP-pakketten.
Disabled (Uitgeschakeld): De printserver verzendt geen
SLP-pakketten.

Access List (Toegangslijst)

Geeft aan of een lijst voor de toegangscontrole (ACL, Access
Control List) is geconfigureerd op de printserver. In een ACL
worden IP-adressen van afzonderlijke systemen of het adres
van een IP-netwerk van systemen opgegeven om aan te
geven welke systemen toegang hebben tot de printserver en
het aangesloten apparaat.
Opgegeven: Er is een ACL geconfigureerd op de printserver.
Not Specified (Niet opgegeven): Er is geen ACL
geconfigureerd op de printserver. Alle systemen hebben
toegang tot de printserver.

Web JetAdmin URL

Als HP Web JetAdmin de printserver vindt in het netwerk,
wordt hier de URL van het hostsysteem voor de
HP Web JetAdmin-services weergegeven. De URL is beperkt
tot twee regels en kan zijn afgekapt.
Not Specified (Niet opgegeven): De URL van het
hostsysteem voor HP Web JetAdmin kon niet worden
vastgesteld of is niet geconfigureerd.

Bericht

Beschrijving

background image

186 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU