HP LaserJet 1200 Printer series - Informatie over de USB-poort

background image

Informatie over de USB-poort

Bericht

Beschrijving

Device Name (Naam
apparaat)

De naam van het aangesloten USB-afdrukapparaat.
De fabrikant wijst deze naam toe.

Manufacturer (Fabrikant)

De naam van de maker van het aangesloten afdrukapparaat.

Serial Number
(Serienummer)

Het serienummer van het aangesloten afdrukapparaat.

Mode (Modus)

De USB-communicatiemodus:
Bidirectional (Bidirectioneel):

Printercommunicatie in twee

richtingen – Afdrukgegevens worden naar de printer gestuurd
en de printer stuurt statusinformatie terug.
MLC: Een HP-specifiek protocol voor Multiple Logical
Channels – Een modus voor printers en apparaten met
meerdere functies (zoals de HP LaserJet 1200), waarin
communicatie over afdrukken, scannen en status gelijktijdig
via meerdere kanalen kan plaatsvinden.
1284.4: Protocol op basis van IEEE-standaard – Een modus
voor printers en apparaten met meerdere functies (zoals de
HP LaserJet 1200), waarin communicatie over afdrukken,
scannen en status gelijktijdig via meerdere kanalen kan
plaatsvinden.
Unidirectional (Unidirectioneel): Communicatie in één
richting, van de computer naar de printer.
Disconnected (Niet aangesloten): Er is geen
printerverbinding gevonden. Controleer de printer en de
kabel.

background image

DU

Configuratiepagina van een printserver uitgelegd 181