HP LaserJet 1200 Printer series - Foutberichten

background image

Foutberichten

Foutcode en bericht

Beschrijving

02

LAN-FOUT –

INT.RONDKOPPELTEST

Bij de zelftest heeft de printserver een interne rondkoppeling
gevonden. De printserver is mogelijk defect. Als de fout zich
blijft voordoen, moet u de printserver vervangen.

03

LAN-FOUT –

EXT.RONDKOPPELTEST

De printserver is niet goed aangesloten op het netwerk of is
defect. Controleer de aansluitingen van de printserver op het
netwerk. Controleer ook alle kabels en connectoren.

07

LAN-FOUT –

CONTROLLER-CHIP

Controleer de netwerkverbindingen. Als de verbindingen in
goede staat zijn, laat u een zelftest uitvoeren: schakel de
printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, moet u
de printserver vervangen.

08

LAN-FOUT – ONEINDIG

UITSTEL

Er is stagnatie in het netwerkverkeer.

Opmerking

Deze fout kan zich niet voordoen als de printserver niet is
aangesloten op het netwerk.

09

LAN-FOUT –

OVERSPRAAKRUIS

Controleer de netwerkverbindingen. Als de verbindingen in
goede staat zijn, laat u een zelftest uitvoeren: schakel de
printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, moet u
de printserver vervangen.

0A

LAN-FOUT – GEEN SQE Controleer de netwerkverbindingen. Als de verbindingen in

goede staat zijn, laat u een zelftest uitvoeren: schakel de
printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, moet u
de printserver vervangen.

0C

LAN-FOUT –

ONTVANGER UIT

Mogelijk is er een probleem met de bekabeling van het
netwerk of de printserver. Controleer de kabels en
connectoren van het Ethernet-netwerk. Als u geen probleem
met de kabels kanvinden, laat u een zelftest uitvoeren:
verwijder de connector van de voedingseenheid op de
printserver en breng deze weer aan. Als de fout zich blijft
voordoen, is er een probleem met de printserver.

background image

190 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU

0D

LAN-FOUT – ZENDER

UIT

Mogelijk is er een probleem met de bekabeling van het
netwerk of de printserver. Controleer de kabels en
connectoren van het Ethernet-netwerk. Als u geen probleem
met de kabels kanvinden, laat u een zelftest uitvoeren:
verwijder de connector van de voedingseenheid op de
printserver en breng deze weer aan. Als de fout zich blijft
voordoen, is er een probleem met de printserver.

0E

LAN-FOUT – GEEN

DRAAGGOLF

Controleer de netwerkverbindingen. Als de verbindingen in
goede staat zijn, laat u een zelftest uitvoeren: verwijder de
connector van de voedingseenheid op de printserver en breng
deze weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, moet u de
printserver vervangen.

10

LAN-FOUT –

ONDERLOOP

Mogelijk is er een probleem met de bekabeling van het
netwerk of de printserver. Controleer de kabels en
connectoren van het netwerk. Als u geen probleem met de
kabels kanvinden, laat u een zelftest uitvoeren: verwijder de
connector van de voedingseenheid op de printserver en breng
deze weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, is er een
probleem met de printserver.

11

LAN-FOUT –

HERHALINGSFOUT

Er is een probleem met de bekabeling van het netwerk of de
externe netwerkconfiguratie. Controleer of de hub of
schakelpoort functioneert.

12

LAN-FOUT –

GEEN LINKBEAT

Wanneer een 10Base-T- of 100Base-TX-poort is aangesloten,
kan Link Beat niet worden vastgesteld. Controleer de
netwerkkabel en controleer of de hub Link Beat levert.

13

HERCONFIG.NETWERK

– HERSTART

Om de nieuwe configuratiewaarden in te schakelen, moet u de
printserver opnieuw instellen of de printer uit- en inschakelen.

28

NIET GENOEG

BUFFERS

De printserver kan geen buffer in het interne geheugen
toewijzen. Dit betekent dat alle buffers in gebruik zijn. Dit kan
het resultaat zijn van druk broadcast-verkeer of van grote
hoeveelheden netwerkverkeer, gericht op de printserver.

40

ARP DUBBEL IP-ADRES De ARP-laag heeft een ander knooppunt in het netwerk

gevonden dat gebruikmaakt van hetzelfde IP-adres als de
printserver. Onder dit bericht vindt u uitgebreide foutinformatie
met het hardware-adres van het andere knooppunt.

Foutcode en bericht

Beschrijving

background image

DU

Configuratiepagina van een printserver uitgelegd 191

41

NOVRAM-FOUT

De printserver kan de inhoud van het NOVRAM niet lezen.

42

ONGELDIG IP-ADRES

Het IP-adres dat is opgegeven voor de printserver (via
BOOTP), is een ongeldig IP-adres voor het opgeven van een
enkel knooppunt. Controleer of het bestand Bootptab de juiste
vermeldingen bevat.

43

ONGELDIG

SUBNET-MASK

Het IP-subnet-mask dat is opgegeven voor de printserver (via
BOOTP), is ongeldig. Controleer of het bestand Bootptab de
juiste vermeldingen bevat.

44

ONGELDIG

GATEWAY-ADRES

Het IP-adres voor de standaardgateway dat is opgegeven voor
de printserver (via BOOTP), is een ongeldig IP-adres voor het
opgeven van een enkel knooppunt. Controleer of het bestand
Bootptab de juiste vermeldingen bevat.

45

ONGELDIG

SYSLOG-ADRES

Het IP-adres voor de syslog-server dat is opgegeven voor de
printserver (via BOOTP), is een ongeldig IP-adres voor het
opgeven van een enkel knooppunt. Controleer of het bestand
Bootptab de juiste vermeldingen bevat.

46

ONGELDIG

SERVER-ADRES

Het IP-adres voor de TFTP-server dat is opgegeven voor de
printserver (via BOOTP), is een ongeldig IP-adres voor het
opgeven van een enkel knooppunt. Controleer of het bestand
Bootptab de juiste vermeldingen bevat.

47

ONGELDIG

TRAP.BEST.-ADRES

Een van de IP-adressen voor het doel van de SNMP Trap
(Trap PDU) die zijn opgegeven voor de printserver (via
BOOTP), is een ongeldig IP-adres voor het opgeven van een
enkel knooppunt. Controleer het TFTP-configuratiebestand.

48

CONF.FOUT – BEST.

ONVOLLEDIG

Het TFTP-configuratiebestand bevat een onvolledige laatste
regel die niet wordt beëindigd met het teken voor een nieuwe
regel.

49

CONF.FOUT – REGEL TE

LANG

Een regel in het TFTP-configuratiebestand kan niet door de
printserver worden verwerkt, omdat deze te lang is.

4A

CONF.FOUT – ONB.

SLEUTELWOORD

Een regel in het TFTP-configuratiebestand bevat een
onbekend sleutelwoord.

Foutcode en bericht

Beschrijving

background image

192 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU

4B

CONF.FOUT – ONTBR.

PARAM.

In een regel in het TFTP-configuratiebestand ontbreekt een
vereiste parameter.

4C

CONF.FOUT –

ONGELDIGE PARAM.

Een van de parameters in een regel van het
TFTP-configuratiebestand bevat een ongeldige waarde.

4D

CONF.FOUT–

TOEG.LIJST TE LANG

In het TFTP-configuratiebestand zijn te veel toegangslijsten
opgenomen die het sleutelwoord “allow:” bevatten.

4E

CONF.FOUT –

TRAP-LIJST TE LANG

In het TFTP-configuratiebestand zijn te veel
Trap-bestemmingen opgenomen die het sleutelwoord
“trap-destination:” bevatten.

4F

TFTP REMOTE ERROR

De overdracht van het TFTP-configuratiebestand van de host
naar de printserver is mislukt en de remote host heeft een
TFTP ERROR-pakket naar de printserver gestuurd.

50

TFTP-FOUT: LOKAAL

De overdracht van het TFTP-configuratiebestand van de host
naar de printserver is mislukt en de lokale printserver heeft
een time-out vanwege gebrek aan activiteit aangetroffen of
een situatie waarin te veel pakketten opnieuw worden
verzonden.

51

TE VEEL

TFTP-HERHALINGEN

Het aantal pogingen om het TFTP-configuratiebestand over te
dragen van de host naar de printserver heeft de daarvoor
ingestelde limiet overschreden.

52

ONGELDIG

BOOTP/DHCP-ANTWOORD

Er is een fout aangetroffen in het antwoord dat de printserver
heeft ontvangen van BOOTP of DHCP. Het antwoord bevat
onvoldoende gegevens in het UDP-datagram voor de
minimale BOOTP/DHCP-header van 236 bytes, een
werkingsveld dat niet BOOTPREPLY(0X02) was, een
headerveld dat niet overeenkomt met het hardware-adres van
de printserver of een UDP-bronpoort die niet overeenkomt
met de poort van de BOOTP/DHCP-server (67/udp).

53

ONGELDIGE

BOOTP-TAG-GROOTTE

De tag-grootte in een leverancierspecifiek veld in het
BOOTP-antwoord is 0 of groter dan het resterende aantal
onverwerkte bytes in het door de leverancier opgegeven
gebied.

Foutcode en bericht

Beschrijving

background image

DU

Configuratiepagina van een printserver uitgelegd 193

54

BOOTP/RARP IN

UITVOERING

De printserver is op dit moment bezig om de elementaire
informatie over de IP-configuratie op te halen via
BOOTP/RARP.

55

BOOTP/DHCP IN

UITVOERING

De printserver is op dit moment bezig om de elementaire
informatie over de IP-configuratie op te halen via
BOOTP/DHCP en heeft geen fouten gevonden.

56

DHCP NAK

De printserver heeft een negatief bevestigingsbericht
ontvangen van de DHCP-server als antwoord op een
configuratieverzoek.

57

UNABLE TO CONNECT

DHCP SVR (DHCP
SVR-VERBINDING MISLUKT)

De printserver heeft IP-parameters ontvangen van een
DHCP-server, maar de communicatie met de DHCP-server is
afgebroken. Controleer de status van de DHCP-server:
Als u een oneindige lease hebt toegewezen, gebruikt de
printserver het IP-adres van de DHCP-server die het laatst is
gebruikt, maar de werking is mogelijk niet optimaal totdat een
DHCP-server antwoordt.

58

POSTSCRIPT-MODUS

NIET GESEL.

De printer biedt geen ondersteuning voor AppleTalk of
AppleTalk-uitbreidingen.

59

ONVOLL.F.W. – DOWNL.

VEPRLICHT

Bezig met downloaden van de firmware naar de printserver of
het downloaden is niet op de juiste manier voltooid.

5A

ZET PRINTER UIT / AAN Het downloaden van de firmware is voltooid. Schakel de

printserver uit en weer aan.

83

VERBREKING VAN

SERVER

De server is afgesloten als gevolg van een wijziging in de
configuratie of een herstelopdracht. Dit bericht verdwijnt
automatisch na een aantal seconden, tenzij de printer off-line
is, de printer in een foutstatus is of de printer bezig is met de
verwerking van een opdracht van een andere I/O-poort of een
ander netwerkprotocol.

Foutcode en bericht

Beschrijving

background image

194 Hoofdstuk 11 Problemen met de printserver oplossen

DU