HP LaserJet 1200 Printer series - Kopieën zijn leeg, er ontbreken afbeeldingen of de kopieën zijn vaag

background image

Kopieën zijn leeg, er ontbreken
afbeeldingen of de kopieën zijn vaag

Oplossing

Beschrijving

Probeert u een Snelkopie te
maken terwijl u HP LaserJet
Kopieerder zou moeten
gebruiken?

De snelkopie-instellingen geven wellicht niet het beste
resultaat voor het type kopieertaak dat u wilt uitvoeren. Zie

Kopieerfuncties

voor meer informatie.

Zit het beschermingsstape
nog op de tonercassette?

Elke nieuwe tonercassette wordt verpakt met een plastic
beschermingstape. Zie

Tonercassette verwisselen

om te

controleren of het beschermingstape is verwijderd.

Is de tonercassette bijna
leeg?

De kopieën worden gemaakt met de printer. Als de
tonercassette leeg begint te raken, worden de kopieën vager.
Mogelijk kan u de levensduur van de tonercassette enigszins
verlengen door de toner opnieuw te verdelen, maar zorg
ervoor dat u een andere cassette beschikbaar hebt om te
installeren. Zie

Toner herverdelen

voor instructies.

Is het origineel van slechte
kwaliteit?

De nauwkeurigheid van de kopie is afhankelijk van de kwaliteit
en afmetingen van het origineel. Probeer het contrast aan te
passen met HP LaserJet Kopieerder. Zie

HP LaserJet

Kopieerder

voor instructies. Als het origineel te licht is, kan dit

mogelijk in de kopie niet worden gecompenseerd, zelfs niet
als u het contrast aanpast.

Heeft het origineel een
gekleurde achtergrond?

De afbeeldingen op de voorgrond kunnen te veel opgaan in
een gekleurde achtergrond of de achtergrond kan verschijnen
andere tint. Probeer de instellingen aan te passen met HP
LaserJet Kopieerder voordat u gaat kopiëren of probeer om
de afbeelding na het kopiëren duidelijker te maken. Zie

HP

LaserJet Kopieerder

voor instructies. Zie ook

Resolutie en

kleur van de scanner

voor meer informatie.

background image

DU

Oplossing vinden 157

Is het origineel langer dan
762 mm?

De maximale scanbare lengte is 762 mm. Als de pagina de
maximumlengte overschrijdt, stopt de kopieereenheid/
scanner.

VOORZICHTIG

Probeer niet om het origineel uit de scanneer te trekken
aangezien u daarbij de scanner of het origineel kan
beschadigen. Zie

Papierstoringen in de kopieereenheid/

scanner oplossen

voor instructies.

Is het origineel te klein?

De minimale afmetingen die worden ondersteund in de HP
LaserJet 1220 kopieereenheid/scanner, zijn 50,8 x 90 mm.
Het origineel kan zijn vastgelopen. Zie

Papierstoringen in de

kopieereenheid/scanner oplossen

voor instructies.

Oplossing

Beschrijving

background image

158 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU