HP LaserJet 1200 Printer series - Het scannen duurt te lang

background image

Het scannen duurt te lang

Oplossing

Beschrijving

Is de resolutie of de
grijsschaal te hoog
ingesteld?

Als de resolutie of de grijsschaal te hoog wordt ingesteld,
duurt de scantaak langer en zijn de resulterende bestanden
groter. Voor goede resultaten bij scannen of kopiëren is het
van belang dat u de juiste resolutie en grijsschaal voor de taak
gebruikt. Zie

Resolutie en kleur van de scanner

voor meer

informatie.

Is de software ingesteld op
scannen in kleur?

Standaard gebruikt het systeem de kleurenmodus, waarin het
scannen langer duurt, zelfs als u een monochroom origineel
scant. Als u een TWAIN-afbeelding ophaalt, kanu de
instellingen wijzigen zodat in zwart en wit wordt gescand. Zie

De online Help openen

voor meer informatie.

Hebt u een afdruktaak of een
kopieertaak verzonden
voordat u probeerde te
scannen?

Als u een afdruktaak of kopieertaak hebt verzonden voordat u
probeerde te scannen, wordt het scannen gestart als de
scanner niet bezig is. De printer en scanner delen echter het
geheugen, dus het scannen kan langzamer gaan.

Is uw computer ingesteld op
bidirectionele
communicatie?

Raadpleeg de documentatie die is geleverd bij uw computer
als u de BIOS-instellingen wilt wijzigen. De aanbevolen
instelling voor bidirectionele communicatie is ECP.

background image

154 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU