HP LaserJet 1200 Printer series - Er wordt geen afdrukvoorbeeld weergegeven op het scherm

background image

Er wordt geen afdrukvoorbeeld
weergegeven op het scherm

Oplossing

Beschrijving

Bent u op dit moment aan het
afdrukken of kopiëren?

Wacht totdat de afdruktaak of kopieertaak klaar is en probeer
pas dan te scannen.

Is het origineel juist geladen? Zorg ervoor dat het origineel goed is geladen: met de smalle

zijde eerst en de bovenrand naar voren in de invoerlade van
de scanner, waarbij de zijde die moet worden gescand, naar
boven gericht is. Zie

Originelen invoeren in de

kopieereenheid/scanner

voor meer informatie.

Is de scanner correct
aangesloten op en vastgezet
aan de printer?

De scanner moet zijn aangesloten en de kabel moet zijn
bevestigd. Raadpleeg Aan de slag voor instructies voor het
bevestigen. Deze handleiding is bij de scanner meegeleverd.
Zie

Kopieereenheid/scanner verwijderen

voor instructies voor

het verwijderen van de kopieereenheid/scanner.

VOORZICHTIG

Haal de stekker van de printer uit het stopcontact voordat u de
verbinding met de kopieereenheid/scanner controleert, om
schade te voorkomen.

Is de verkeerde printer
geselecteerd?

Zorg ervoor dat de HP LaserJet 1200 is geselecteerd als de
huidige printer wanneer u gaat afdrukken.

background image

148 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU