HP LaserJet 1200 Printer series - Er verschijnen foutberichten op het scherm

background image

Er verschijnen foutberichten op het
scherm

Oplossing

Beschrijving

Activeren TWAIN-bron is niet
mogelijk

Als u de afbeelding ophaalt van een ander apparaat,
zoals een digitale camera of een andere scanner, moet
het ander apparaat wel voldoen aan de TWAIN-norm.
Apparaten die niet voldoen aan de TWAIN-norm, werken
niet met de HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan-software.

Zorg ervoor dat de USB-kabel of parallelle kabel is
aangesloten op de juiste poort op de achterkant van de
computer. Als u meer dan één poort hebt, probeer dan de
kabel op een andere poort aan te sluiten. De computer
moet een parallelle poort hebben die voldoet aan de
SPP-norm (bidirectioneel) of de ECP-norm. Een parallelle
SPP-poort is het minimaal benodigde, een parallelle
ECP-poort wordt aangeraden. Raadpleeg de
documentatie die is geleverd bij uw computer voor meer
informatie over de poort.

Sommige apparaten kunnen de parallelle poort wellicht
niet delen met de printer. Als een geluidskaart, externe
vaste schijf of netwerkschakeldoos is aangesloten op
dezelfde USB-poort of parallelle poort als de HP LaserJet
1220, kan er interferentie met het andere apparaat
optreden. Als u de HP LaserJet 1220 wilt aansluiten en
gebruiken, moet u het andere apparaat loskoppelen of
moet u twee poorten gebruiken op de computer. Het is
mogelijk dat u een tweede parallelle interfacekaart moet
installeren. Hewlett-Packard raadt een parallelle
interfacekaart van het type ECP aan. Raadpleeg de
documentatie die is geleverd bij de computer voor
informatie over het installeren van een extra parallelle
interfacekaart of over het oplossen van conflicten tussen
apparaten.

background image

DU

Oplossing vinden 155