HP LaserJet 1200 Printer series - Er komt geen kopie uit de printer of descanner doet niets

background image

Er komt geen kopie uit de printer of
de scanner doet niets

Oplossing

Beschrijving

Is er materiaal geladen in de
invoerlade?

Laad afdrukmateriaal in de printer. Zie

Invoerladen vullen met

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Is het origineel juist geladen? Zorg ervoor dat het origineel goed is geladen: met de smalle

zijde eerst en de bovenrand naar voren in de invoerlade van
de scanner, waarbij de zijde die moet worden gescand of
gekopieerd, naar boven is gericht. Zie

Originelen invoeren in

de kopieereenheid/scanner

voor meer informatie.

Is de scanner correct
aangesloten en is de kabel
aangesloten op de printer?

De scanner moet aangesloten zijn en de kabel moet zijn
bevestigd. Raadpleeg Aan de slag voor instructies voor het
bevestigen. Zie

Kopieereenheid/scanner verwijderen

voor

instructies voor het verwijderen van de scanner.

VOORZICHTIG

Haal de stekker van de printer uit het stopcontact voordat u de
verbinding met de kopieereenheid/scanner controleert, om
schade te voorkomen.

Is de verkeerde printer
geselecteerd?

Controleer of in Kopiëren Plus in het veld Printer de
HP LaserJet 1220 is geselecteerd als de huidige printer
wanneer u gaat afdrukken.

Hebt u een
configuratiepagina afgedrukt
om te controleren of de
printer de scanner herkent?

Druk een configuratiepagina af om te controleren of de
scanner is geïnstalleerd. Druk op de Start-knop om een
configuratiepagina af te drukken. Als de kopieereenheid/
scanner goed is geïnstalleerd, wordt aan de rechterkant op
het midden van de pagina een blok afgedrukt met de titel
"Copy Settings" (Instellingen kopieereenheid). Als het blok
niet wordt afgedrukt, haalt u de stekker van de printer uit het
stopcontact en steekt u die er weer in. Wordt het probleem
hierdoor ook niet verholpen, controleer dan of de
kopieereenheid/scanner goed is aangesloten op de printer.
Raadpleeg Aan de slag voor instructies voor het bevestigen.
Deze handleiding is bij de kopieereenheid/scanner
meegeleverd. Zie

Kopieereenheid/scanner verwijderen

voor

instructies voor het verwijderen van de kopieereenheid/
scanner.

background image

156 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU