HP LaserJet 1200 Printer series - Een deel van de afbeelding is niet gescand of er ontbreekt tekst

background image

Een deel van de afbeelding is niet gescand
of er ontbreekt tekst

Oplossing

Beschrijving

Is het origineel juist geladen? Zorg ervoor dat het origineel goed is geladen: Zie

Originelen

invoeren in de kopieereenheid/scanner

voor instructies.

Heeft het origineel een
gekleurde achtergrond?

De afbeeldingen op de voorgrond kunnen te veel opgaan in
een gekleurde achtergrond. Pas de instellingen aan voordat u
het origineel gaat scannen of probeer de afbeelding
duidelijker te maken nadat het origineel is gescand. Zie

Contrast aanpassen

voor instructies. Zie ook

Resolutie en

kleur van de scanner

voor meer informatie.

Is het origineel langer dan
762 mm?

De maximale scanbare lengte is 762 mm. Als de pagina de
maximumlengte overschrijdt, stopt de scanner.

VOORZICHTIG

Probeer niet om het origineel uit de scanneer te trekken
aangezien u daarbij de scanner of het origineel kan
beschadigen. Zie

Papierstoringen in de kopieereenheid/

scanner oplossen

voor instructies.

Is het origineel te klein?

De minimale afmetingen die worden ondersteund in de
kopieereenheid/scanner voor de HP LaserJet 1200, zijn
50,8 x 90 mm (2 x 3,5 in). Het origineel kan zijn vastgelopen.
Zie

Papierstoringen in de kopieereenheid/scanner oplossen

voor instructies.

Gebruikt u HP LaserJet
Director?

De standaardinstellingen voor HP LaserJet Director kunnen
zodanig zijn ingesteld dat automatisch een andere taak wordt
uitgevoerd dan de taak die u probeert uit te voeren. U kan
HP LaserJet Director bijvoorbeeld zo instellen dat
automatisch naar een e-mail wordt gescand. Dat betekent dat
de afbeelding niet op het scherm zal verschijnen, maar als
bestand bij een e-mail wordt gevoegd. Raadpleeg de online
Help voor instructies voor het wijzigen van de eigenschappen
van HP LaserJet Director. Zie

De online Help openen

.

Gebruikt u het juiste
papierformaat?

Controleer in de Scan-instellingen of het papierformaat groot
genoeg is voor het document dat u probeert te scannen.

background image

DU

Oplossing vinden 151

Hebt u gecontroleerd of tekst
ontbreekt in geselecteerde
gebieden?

Scan uw document in de pagina-voor-paginamodus en
controleer of tekst ontbreekt in een geselecteerd gebied.

Oplossing

Beschrijving

background image

152 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU