HP LaserJet 1200 Printer series - De scanner doet niets

background image

De scanner doet niets

Oplossing

Beschrijving

Is de scanner correct op de
printer aangesloten en
vastgezet?

De scanner moet zijn aangesloten en de kabel moet zijn
bevestigd. Raadpleeg Aan de slag voor instructies voor het
bevestigen. Zie

Kopieereenheid/scanner verwijderen

voor

instructies voor het verwijderen van de scanner.

VOORZICHTIG

Haal de stekker van de printer uit het stopcontact voordat u de
verbinding met de kopieereenheid/scanner controleert, om
schade te voorkomen.

Hebt u een
configuratiepagina afgedrukt
om te controleren of de
printer de scanner herkent?

Druk een configuratiepagina af om te controleren of de
scanner is geïnstalleerd. Druk op de Start-knop om een
configuratiepagina af te drukken. Als de kopieereenheid/
scanner is geïnstalleerd, wordt aan de rechterkant op het
midden van de pagina een blok afgedrukt met de titel "Copy
Settings" (Instellingen kopieereenheid). Als het blok niet wordt
afgedrukt, haalt u de stekker van de printer uit het stopcontact
en steekt u die er weer in. Wordt het probleem hierdoor ook
niet verholpen, controleer dan of de kopieereenheid/scanner
goed is aangesloten op de printer. Raadpleeg Aan de slag
voor instructies voor het bevestigen. Deze handleiding is bij de
kopieereenheid/scanner meegeleverd. Zie

Kopieereenheid/

scanner verwijderen

voor instructies voor het verwijderen van

de kopieereenheid/scanner.

Hebt u een afdruktaak of een
kopieertaak verzonden
voordat u probeerde te
scannen?

Als u een afdruktaak of kopieertaak hebt verzonden voordat u
probeerde te scannen, wacht u totdat die taak voltooid is
voordat u begint te scannen. Het is mogelijk dat de taak nog in
de wachtrij staat. Controleer de status van de lichtjes op de
printer. Zie

Lichtjespatronen van de printer

voor meer

informatie.

background image

146 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU

Werkt de parallelle kabel of
de USB-kabel en is deze
goed aangesloten?

Het is mogelijk dat de parallelle kabel of USB-kabel defect is.
Probeer het volgende:

Maak de parallelle kabel of de USB-kabel aan beide
uiteinden los en sluit de kabel opnieuw aan.

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat die
afgedrukt wordt.

Sluit de kabel en de printer, indien mogelijk, aan op een
andere computer en druk een taak af waarvan u weet dat
die wordt afgedrukt.

Probeer het met een nieuwe IEEE-1284-compatibele
parallelle kabel of een USB-!f-compatibele kabel. Zie

Accessoires en bestelinformatie

.

Neem contact op met de fabrikant van de computer over
het wijzigen van de instellingen van de parallelle poort in
ECP (Extended Capabilities Port).

Zijn er andere apparaten
aangesloten op de
computer?

Het is mogelijk dat de HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan de
USB-poort of parallelle poort niet kan delen met andere
apparaten. Als een geluidskaart, externe vaste schijf of
netwerkschakeldoos is aangesloten op dezelfde poort als de
HP LaserJet 1220, kan er interferentie met het andere
apparaat optreden. Als u de HP LaserJet 1220 wilt aansluiten
en gebruiken, moet u het andere apparaat loskoppelen of
moet u twee poorten gebruiken op de computer. Het is
mogelijk dat u een tweede interfacekaart moet installeren.
Hewlett-Packard raadt een parallelle interfacekaart van het
type ECP aan. Raadpleeg de documentatie die is geleverd bij
de computer voor informatie over het installeren van een extra
parallelle interfacekaart of over het oplossen van conflicten
tussen apparaten.

Oplossing

Beschrijving

background image

DU

Oplossing vinden 147