HP LaserJet 1200 Printer series - De kwaliteit van de gescande afbeelding islaag

background image

De kwaliteit van de gescande afbeelding
is laag

Oplossing

Beschrijving

Is het origineel een foto of
afbeelding van de tweede
generatie?

Opnieuw afgedrukte foto’s, zoals foto’s in kranten en
tijdschriften, worden afgedrukt met behulp van kleine
inktpuntjes die een interpretatie geven van de originele foto.
De kwaliteit van de foto gaat hierbij sterk achteruit. Vaak
vormen de inktputjes ongewenste patronen die kunnen
worden waargenomen wanneer de foto wordt gescand en
vervolgens opnieuw afgedrukt of weergegeven. Als de
volgende suggesties uw probleem niet verhelpen, moet u
waarschijnlijk een betere versie van het origineel gebruiken.

Om deze patronen te verwijderen, kan u proberen om de
afmetingen van de gescande afbeelding te verkleinen. Zie

Gescande afbeelding verbeteren in HP Documentbeheer

voor meer informatie.

Druk de gescande afbeelding af om te zien of de kwaliteit
is toegenomen.

Zorg ervoor dat de instellingen voor resolutie en kleur juist
zijn voor het type scantaak dat u wilt uitvoeren. Zie

Resolutie en kleur van de scanner

voor meer informatie.

Is de kwaliteit van de
afbeelding beter bij
afdrukken?

De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven, is niet
altijd een accurate weergave van de kwaliteit van de scan.

Pas de instellingen van uw beeldscherm aan zodat meer
kleuren (of grijsniveaus) worden weergegeven. Over het
algemeen kan u deze aanpassing uitvoeren door
Beeldscherm in het configuratiescherm te selecteren.
Raadpleeg de documentatie die is geleverd bij uw
computer.

Pas zonodig de instellingen van resolutie en kleuren aan
in de scannersoftware. Zie

Resolutie en kleur van de

scanner

voor meer informatie.

Staat de afbeelding scheef?

Mogelijk is het origineel niet goed geladen. U moet
gebruikmaken van de papiergeleiders wanneer u de
originelen laadt. Zie

Originelen invoeren in de

kopieereenheid/scanner

voor meer informatie.

Vertoont de gescande
afbeelding ongewenste
vlekken, lijnen, verticale witte
strepen of andere defecten?

Zie

Kwaliteit bij kopiëren/scannen verbeteren

voor meer

informatie.

background image

DU

Oplossing vinden 149

Is de scanner vuil?

Als de scanner vuil is, heeft de geproduceerde afbeelding niet
de optimale helderheid. Zie

Kopieereenheid/scanner reinigen

voor instructies.

Zien de grafische elementen
er op het origineel anders
uit?

De grafische instellingen zijn wellicht niet geschikt voor het
type scantaak dat u wilt uitvoeren. Pas zonodig deze grafische
instellingen. U hebt toegang tot deze instellingen via de
printereigenschappen (driver). Zie

Printereigenschappen

(driver)

voor meer informatie.

Oplossing

Beschrijving

background image

150 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU