HP LaserJet 1200 Printer series - Kopieer- en scandefecten identificeren en corrigeren

background image

Kopieer- en scandefecten identificeren en
corrigeren

Verticale witte strepen

Het afdrukmateriaal voldoet wellicht niet aan de specificaties
van Hewlett-Packard (het materiaal is bijvoorbeeld te vochtig
of te ruw). Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer

informatie.

De toner is mogelijk bijna op. Zie

Toner herverdelen

voor

instructies.

Lege pagina’s

Mogelijk is het origineel ondersteboven geladen. Voer het
origineel in met de smalle kant naar voren en de te scannen
kant naar boven. Zie

Originelen invoeren in de

kopieereenheid/scanner

voor instructies.

Het afdrukmateriaal voldoet wellicht niet aan de specificaties
van Hewlett-Packard (het materiaal is bijvoorbeeld te vochtig
of te ruw). Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer

informatie.

De toner is mogelijk bijna op. Zie

Tonercassette verwisselen

voor instructies.

Mogelijk is het beschermingsstape niet uit de tonercassette
verwijderd. Zie

Tonercassette verwisselen

voor instructies.

Te licht of te donker

Pas zonodig de instellingen aan.

• HP LaserJet Kopieerder: zie

HP LaserJet Kopieerder

voor

meer informatie.

• Snelkopie-instellingen: zie

Snelkopie

voor meer

informatie.

• Zorg ervoor dat u de juiste instellingen hebt gekozen voor

resolutie en kleuren. Zie

Resolutie en kleur van de

scanner

voor meer informatie.

Mogelijk moet u de eigenschappen voor de overeenkomende
functies anders instellen in HP LaserJet Director of
HP Documentbeheer. Zie

De online Help openen

.

background image

160 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU

Ongewenste lijnen

Zorg ervoor dat de voorrangsinvoerlade in positie zit:

Er zit mogelijk inkt, lijm of correctievloeistof op de sensor van
de scanner. Reinig zonodig de kopieereenheid/scanner. Zie

Kopieereenheid/scanner reinigen

voor instructies.

Er zitten waarschijnlijk krassen op de lichtgevoelige cilinder
in de tonercassette. Installeer een nieuwe HP tonercassette.
Zie

Tonercassette verwisselen

voor instructies.

Zwarte vlekken of vegen

Er zit mogelijk inkt, lijm of correctievloeistof op de sensor van
de scanner. Reinig zonodig de kopieereenheid/scanner. Zie

Kopieereenheid/scanner reinigen

voor instructies.

Onduidelijke tekst

Pas zonodig de instellingen aan.

• HP LaserJet Kopieerder: zie

HP LaserJet Kopieerder

voor

meer informatie.

• Snelkopie-instellingen: zie

Snelkopie

voor meer

informatie.

• Zorg ervoor dat u de juiste instellingen hebt gekozen voor

resolutie en kleuren. Zie

Resolutie en kleur van de

scanner

voor meer informatie.

Mogelijk moet u de eigenschappen voor de overeenkomende
functies anders instellen in HP LaserJet Director of
HP Documentbeheer. Zie

De online Help openen

.

Verkleind beeld

Mogelijk is de HP software zo ingesteld dat de gescande
afbeelding wordt verkleind.

• Zie

HP LaserJet Director Werkset (Windows 9x, 2000,

Millennium en NT 4.0)

voor meer informatie over het

wijzigen van de instellingen in HP LaserJet Director en
HP LaserJet Documentbeheer.

• Zie

Snelkopie

voor informatie over het wijzigen van de

instellingen voor Snelkopieën.

• Zie

HP LaserJet Kopieerder

voor informatie over het

wijzigen van de instellingen voor HP LaserJet Kopieerder.

background image

DU

Kwaliteit bij kopiëren/scannen verbeteren 161

Toner uitgesmeerd rond letters

Als grote hoeveelheden toner worden uitgesmeerd rond de
tekens, is het mogelijk dat de toner niet hecht aan het
afdrukmateriaal. (Een beetje toner rondom de lettertekens is
normaal voor een laserprinter.) Probeer een ander soort
afdrukmateriaal. Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor

meer informatie.

Draai de stapel papier in de lade om.

Gebruik materiaal dat is vervaardigd voor laserprinters. Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer informatie.

background image

162 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU