HP LaserJet 1200 Printer series - Kopieereenheid/scanner verwijderen

background image

Kopieereenheid/scanner verwijderen

Als u de kopieereenheid/scanner van de
printer wilt verwijderen, volgt u de
onderstaande instructies:

VOORZICHTIG

Verwijdert u de kopieereenheid/scanner
zonder eerst de stekker uit het
stopcontact te halen, dan kunnen de
printer en de scanner beschadigd raken.
U moet de stekker van de printer ook uit
het stopcontact halen voordat u de
kopieereenheid/scanner opnieuw
installeert.

1

Zet de stroomschakelaar (alleen
modellen voor 220 V) en haal het
netsnoer uit de printer.

2

Open en verwijder het zijpaneel aan
de linkerkant.

3

Trek de scannerkabel omhoog om
deze los te koppelen van de printer.

4

Schuif de kopieereenheid/scanner
omhoog en weg van de printer.

Zie volgende pagina.

1

2

3

4

background image

168 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU

5

Breng het zijpaneel weer aan. Zie

Linkerzijpaneel sluiten

voor

instructies.

6

Breng het toegangspaneel voor de
kopieereenheid/scanner weer aan.

6

5

background image

DU

Linkerzijpaneel sluiten 169