HP LaserJet 1200 Printer series - Kopieereenheid/scanner reinigen

background image

Kopieereenheid/scanner reinigen

Het is mogelijk dat u de kopieereenheid/
scanner moet reinigen nadat u items
hebt gekopieerd of gescand waarop
inktvlekken zitten of die vuil of stoffig
zijn.

1

Haal de stekker van de printer uit het
stopcontact en wacht totdat de
scanner is afgekoeld.

2

Open de klep van de scanner.

3

Bevochtig een katoenen doek met
isopropylalcohol (pH7 of
neutrale pH). Wrijf met de vochtige
doek zacht heen en weer over de
witte plaat. Gebruik de vochtige
doek ook om de rollen voorzichtig
schoon te wrijven.

WAARSCHUWING!

Alcohol is ontvlambaar. Houd de alcohol
en de doek niet dicht bij een open vlam.
Laat de alcohol opdrogen voordat u het
netsnoer weer aansluit.

4

Sproei glasreinigingsmiddel op een
ander stuk schone katoenen doek
en maak het glas van de sensor
voorzichtig schoon.

WAARSCHUWING!

Sluit het netsnoer van de printer pas
weer aan als de scanneer geheel droog
is.

5

Steek de stekker in het stopcontact
en zet de printer weer aan.

1

2

4

5

3

background image

164 Hoofdstuk 10 Problemen met de kopieereenheid/scanner oplossen

DU