HP LaserJet 1200 Printer series - Software voor Macintosh computers

background image

Software voor Macintosh computers

PostScript Printer Description Files (PPDs)

PPDs en de LaserWriter 8 driver hebben in combinatie toegang
tot de printerfuncties en zorgen ervoor dat de computer kan
communiceren met de printer. Op de HP LaserJet 1200
serie-cd-rom staat een installatieprogramma voor de PPDs.

Toegang tot de printerdriver

1

Kies in het Apple menu, de Kiezer.

2

Klik op het pictogram LaserWriter.

3

Klik op het pictogram HP LaserJet 1200 serie.

4

Klik op Instelling om de printerinstellingen te wijzigen.

Opmerking

Als u de LaserWriter 8 printerdriver gebruikt, verliest u
scannercapaciteit.

HP LaserJet-hulpprogramma

Het HP LaserJet-hulpprogramma biedt controle over functies
die niet beschikbaar zijn in de driver. Met behulp van de
beeldschermillustraties is het kiezen van de printerfuncties van
de Macintosh computer gemakkelijker dan ooit. Gebruik het
HP LaserJet-hulpprogramma voor het volgende:

De printer een naam geven en toewijzen aan een zone in het
netwerk, bestanden en lettertypen downloaden en de
meeste printerinstellingen wijzigen. Zie de Help van het
HP LaserJet-hulpprogramma.

Vergrendel vanuit de computer printerfuncties om
onbevoegde toegang te voorkomen.

background image

26 Hoofdstuk 1 Kennismaking met de printer

DU