HP LaserJet 1200 Printer series - Printer uitschakelen

background image

Printer uitschakelen

Als de printer op 110-127 volt werkt, moet u de stekker van de
printer uit het stopcontact halen om de printer uit te schakelen.
Als de printer op 220-240 volt werkt, kan u de printer uitzetten
met de schakelaar links van de netsnoeraansluiting. U kan ook
de stekker uit het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING!

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u
werkzaamheden moet uitvoeren in het binnenste van de printer.