HP LaserJet 1200 Printer series Help

background image

hp

LaserJet 1200

serie producten

gebruikers-

handleiding

background image
background image

HP LaserJet 1200 Series
Printer en Print•Copy•Scan
producten

Gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking
of vertaling is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming, tenzij voor zover
toegestaan krachtens het
auteursrecht.

Een gebruiker van de bij deze
gebruikershandleiding
behorende Hewlett-Packard
printers wordt een licentie
verleend voor de volgende
activiteiten: a) het maken van
afdrukken van deze
gebruikershandleiding voor
PERSOONLIJK gebruik,
INTERN gebruik of
BEDRIJFSMATIG gebruik, met
dien verstande dat de afdrukken
niet worden verkocht,
doorverkocht of anderszins
worden verspreid; en b) het
plaatsen van een elektronische
kopie van deze
gebruikershandleiding op een
netwerkserver, mits toegang tot
de elektronische kopie beperkt
is tot PERSOONLIJK, INTERN
gebruik van de Hewlett-Packard
printer die bij deze
gebruikershandleiding behoort.

Publicatienummer:
C7045-Online
Edition 2, February 2002

Garantie

De informatie in dit document
kan zonder vooraankondiging
worden gewijzigd.

Hewlett-Packard biedt geen
enkele garantie ten aanzien
van deze informatie.
HEWLETT-PACKARD WIJST
DE IMPLICIETE GARANTIE
VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL VAN
DE HAND.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor enige
gevolgschade dan wel directe,
indirecte, incidentele of enige
andere vorm van schade die
verband zou kunnen houden
met de levering of het gebruik
van deze informatie.

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

en Adobe Photoshop

®

zijn

handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated en
kunnen in bepaalde
landen/regio's zijn
gedeponeerd.

Arial

®

, Monotype

®

en Times

New Roman

®

zijn in de V.S.

gedeponeerde handelsmerken
van Monotype Corporation.

CompuServe

is een

Amerikaans handelsmerk van
CompuServe, Inc.

Helvetica

, Palatino

, Times

en Times Roman

zijn

handelsmerken van
Linotype AG en/of haar
dochterondernemingen in de
V.S. en andere landen/regio's.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

en MS-DOS

®

zijn in de V.S.

gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation.

LaserWriter

®

is een

gedeponeerd handelsmerk van
Apple Computer, Inc.

TrueType

is een Amerikaans

handelsmerk van
Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

is een in de V.S.

gedeponeerd dienstmerk van de
Amerikaanse overheidsinstantie
EPA.

Netscape is een Amerikaans
handelsmerk van Netscape
Communications Corporation.

Unix

®

is een gedeponeerd

handelsmerk van
The Open Group.

background image

DU