HP LaserJet 1200 Printer series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató 277

Tárgymutató

A

A HP LaserJet Rendező kikapcsolása 35
A problémák megelőzése 154
Alapértelmezett átjáró

konfigurációs oldal 177
lásd még: átjáró

Alapértelmezett beállítások

Gyorsmásolás 97
nyomtatási minőség 81
nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram)

23

AppleTalk

ÁLLAPOT 183
Csomópontszám 183
Hálózati szám 183
Név 183
TÍPUS 183
Zóna 183

ARP DUPLA IP-CÍM 186
AUTOMATIKUS KOMMUNIKÁCIÓFELVÉTEL

174

Á

Állapot

AppleTalk 183
Általános 173
IPX/SPX 181
TCP/IP 177

Áram

nyomtató

feszültségátalakítás 22
kikapcsolás 22

átjáró

bootptab fájl 53

ÁTVITELI UTÓLAGOS ÜTKÖZÉSEK 176
ÁTVITELI ÜTKÖZÉSEK 176
ÁTVITT CSOMAGOK 176

B

beágyazott webszerver 48
Beállítások

Gyorsmásolás, módosítás 97
nyomtatási minőség 81
nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram)

23

belsőhálózati maszk 177

bootptab fájl paraméter 53

Beolvasás/másolás minősége

hibaelhárítás 156

Beolvasott képek tárolása 90

Windows 9.x és NT 4.0 90

Betöltés

Másoló/Lapolvasó eredetik 34

BOOTP 178

konfigurálás 51

BOOTP szerver 51

azonosítás 178

BOOTP/DHCP FOLYAMATBAN 188
BOOTP/RARP FOLYAMATBAN 188
Bootstrap Protocol 50
Borítékok:

nyomtatás 66, 67

Böngészők, támogatott 49

C

CF HIBA

ÉRVÉNYTELEN PARAMÉTER 187
HIÁNYZÓ PARAMÉTER 187
HOZZÁFÉRÉSI LISTA TÚLCSORDULÁS

187

ISMERETLEN KULCSSZÓ 187
NEM TELJES A FÁJL 186
TRAPLISTA TÚLCSORDULÁS 187
TÚL HOSSZÚ A SOR 186

CSOMÓPONTNÉV 181

D

DHCP 178

engedélyezés vagy kikapcsolás 60
használat 54
UNIX rendszerek 54
Windows szerverek 55

DHCP NAK 188
DHCP szerver

azonosítás 178

DIMM

eltávolítás 257
telepítés 254

DNS szerver 54, 179
Dokumentumsegéd

hozzáférés 35
szolgáltatások 35

Duplexelés 73
Duplexelés kézi átfordítással 73
Duplexelés kézi átfordítással, kartonlap 75

background image

278 Tárgymutató

HU

Duplexelés, kartonlap 75
Dynamic Host Configuration Protocol 54

E

EconoMode 82
Elakadások

lapolvasó 160
nyomtató 133

ELFOGYTAK A PUFFEREK 185
ELKÜLDHETETLEN CSOMAGOK 176
Elsődleges kerettípus 181
e-mail, beolvasás 86

É

ÉRVÉNYTELEN

ÁTJÁRÓCÍM 186
BELSŐHÁLÓZATI MASZK 186
IP-CÍM 186
SYSLOG CÍM 186
SZERVERCÍM 186
TRAPCÍM 186

F

Fejléces papír

nyomtatás 68

Felbontás 274

útmutató 273

Felvevőhenger

csere 136
tisztítás 138

feszültségátalakítás

nyomtató 22

Fényjelek

nyomtató 109

FIRMWARE VERZIÓ 173
FOGADOTT EGYEDI CÍMZÉSŰ CSOMAGOK

176

FOGADOTT HÁLÓZATI KERETTÍPUS 182
FOGADOTT HIBÁS CSOMAGOK 176
Fóliák

nyomtatás 65

Füzetek

nyomtatás 78

G

GAZDANÉV 177
GYÁRTÁS DÁTUMA 174
Gyártási azonosító 174
Gyorsabb nyomtatás

nyomtatóbeállítás 81

Gyorsmásolás 38

beállítások 97
készítés 96

H

hardvercím

azonosítás 173
Bootptab fájl 52

hálózat

Hibaüzenetek 184

hálózati kapcsolatok

beállítások módosítása 39

Hálózati statisztika 176
HÁLÓZATI ÚJRAKONFIGURÁLÁS–ÚJRA

KELL INDÍTANI 185

Hibaelhárítás

beolvasás/másolás minősége 156
felvevőhenger 136, 138
konfigurációs oldal hibaüzenetek 184
lapolvasás/másolás minősége 154
lapolvasó

papírelakadás 160

lapolvasó/másoló 141
Macintosh nyomtatási problémák 113
Másoló/Lapolvasó

a megoldás megkeresése 142

nyomtatási minőség 128
nyomtató 107

a megoldás megkeresése 108
fényjelek 109
hibaüzenetek 111
képhibák 125
papír elakadása 133
papírkezelés 121, 158

PS problémák 119

Hibaüzenet

lapolvasó/másoló

hibaelhárítás 151

Hibaüzenetek 184

nyomtató

fényjelek 109
képernyőn 111

Hordozófólia 32
Hozzáférési lista

gazda hozzáférés-vezérlési lista 179

HP FIRST 202
HP JetDirect

Hibaüzenetek 184

HP JetDirect 175X 44, 168

A hardver ellenőrzése 189
konfigurációs oldal 169

HP LaserJet Fényképközpont szoftver

HP LaserJet Fényképközpont 40

HP LaserJet Rendező

kikapcsolás 35

HP LaserJet segédprogram

Macintosh-hoz 24

background image

HU

Tárgymutató 279

I

I/O kártya

ÁLLAPOT 173

IP

konfigurációs információ 178

IP-cím 177

Bootptab fájl 52

IPX/SPX

ÁLLAPOT üzenet 181

J

Jótállás 262

tonerpatron 264

K

Kartonlapok

nyomtatás 69

Kereskedelmi

irodák helye 204

kereskedelmi és szerviziroda 204
KERETEK

FOGADOTT HIBÁK 176

KERETTÍPUS 182
Kezelőpanel

lapolvasó 30
nyomtató 15

kezelőpanel

lezárás 24

Kezelőpanel lezárása 24
Kép

hibák

nyomtató 125

javítás 92
kommentárok hozzáadása 93

Kép betöltése 91
Kép körülvágása 92
Képek importálása 91
Képernyőüzenetek

nyomtató 111

Képhibák

Másoló/Lapolvasó

a nyomtatott kép kicsinyített 156
elmosódott szöveg 156
fekete foltok vagy csíkok 156
függőleges fehér csíkok 155
nem kívánt vonalak 156
túl világos vagy túl sötét 155
üres lapok 155

másoló/lapolvasó

tonerszóródás a körvonalak mentén 157

nyomtató

feltekeredés vagy hullámok 128
ferde oldal 128
függőleges ismétlődő hibák 127
függőleges vonalak 126

gyűrődések és visszahajlások 128
hiányos nyomtatás 125
hibás karakterek 127
laza toner (nem tapad megfelelően) 127
szürke háttér 126
tonerelkenődések 126
tonerszemcsék 125
világos nyomtatás vagy elhalványulás

125

Kézi papíradagolás 72
Kiegészítők és megrendelés

cikkszámok 267
információk 267

kiválasztás

alternatív PPD 117

Kompatibilitás

LaserJet III 81

KONFIGURÁCIÓS FÁJL 178
konfigurációs oldal üzenetek

Hibaüzenetek 184

KONFIGURÁLÁSI MÓD 178
Kontraszt

beállítás 91, 92
kontrasztérzékeny eredetik 91

kontrasztérzékeny eredetik 91

L

LAN HIBA

ALULCSORDULÁS 185
ÁTHALLÁS 184
BELSŐ VISSZAHURKOLÁS 184
HORDOZÓ ELVESZTÉSE 185
KÜLSŐ VISSZAHURKOLÁS 184
NINCS SQE 184
NINCSENEK KAPCSOLÁSI ÜTEMJELEK

185

TOVÁBBíTÓ KIKAPCSOLVA 185
ÚJRAPRÓBÁLKOZÁSI HIBÁK 185
VEVŐ KIKAPCSOLVA 184
VEZÉRLŐ CHIP 184
VÉGTELEN KÉSLELTETÉS 184

Lapolvasás

kontrasztérzékeny eredetik 91
lapolvasási feladat visszavonása 93
módszerek 85
nyugták 91
óvintézkedések 33

Lapolvasás/másolás minősége

hibaelhárítás 154

Lapolvasási feladatok

beolvasott képek javítása 92
beolvasott képek tárolása 90
e-mailbe történő beolvasás 86
kép beolvasása 91
kommentárok hozzáadása 93
szöveg szerkesztése (OCR) 88

background image

280 Tárgymutató

HU

Lapolvasó

kezelőpanel 30
papíradagoló tálca 31
papírelakadás 160
telepítés 27

Laser Writer illesztőprogram 24
LaserJet Dokumentumasztal

hozzáférés 36
szolgáltatások 36

LaserJet eszközkészlet 38

hozzáférés 38
szolgáltatások 38

LaserJet segédprogram 24
Legjobb minőség

nyomtatóbeállítás 81

LEKAPCSOLÓDÁS

A SZERVERRŐL 188

Logikai csoportnév 51

konfigurációs oldal 174

M

Macintosh

alternatív PPD választása 117
hibaelhárítás 113
nyomtatási hibák 115
nyomtató-illesztőprogramok 24
szoftver 24

Másolás

Gyorsmásolás 96
kontrasztérzékeny eredetik 91
másolási feladat visszavonása 100
nyugták 91
óvintézkedések 33

Másolás Plusz 38
Másoló kezelőpanelje 38
Másoló/Lapolvasó

eltávolítása a nyomtatóról 163
összetevők 29– 31
specifikáció 226– 228, 236

Memória

DIMM

elérhető 256
eltávolítás 257
telepítés 254
tesztelés 256

Média

borítékok, nyomtatás 66, 67
fejléces papír, nyomtatás 68
fóliák, nyomtatás 65
kartonlapok, nyomtatás 69
Másoló/Lapolvasó

támogatott méretek és típusok 32

nyomtató

kiválasztás 20

specifikáció 20, 32, 245

Modellszám 173

módok

lapolvasás 85
nézőke 85

N

NEM LEHET

A DHCP SZERVERHEZ KAPCSOLÓDNI

188

NINCS KIVÁLASZTVA A POSTSCRIPT MÓD

188

Novell NetWare

Hibaüzenetek 184

NOVRAM HIBA 186
N-szeres nyomtatás 77
Nyomtatás

EconoMode-dal (tonermegtakarítás) 82
füzetek 78
nyomtatás médiára

borítékok 66, 67
fejléces papír 68
fóliák 65
kartonlapok 69

nyomtatási feladat visszavonása 80
vízjelek 76

Nyomtatási feladatok

N-szeres nyomtatás 77
nyomtatás a papír mindkét oldalára 73
nyomtatás a papír mindkét oldalára,

kartonlap 75

nyomtatás, füzetek 78
több oldal egy lapra 77
vízjelek nyomtatása 76

Nyomtatási minőség

beállítások 81
hibaelhárítás 128

Nyomtató

alapértelmezett beállítások 23
áram

feszültségátalakítás 22
kikapcsolás 22

átnevezés 117
fényjelek 109
illesztőprogram 23
illesztőprogramok, Macintosh 24
kezelőpanel 15
nyomtatási kimeneti lehetőségek 18
online súgó 25
összetevők 14– 19
papír (média) betöltése 21
papírbemeneti lehetőségek 16
papírelakadás 133
specifikáció 212– 214
szolgáltatások és előnyök 12
telepítés 11, 43
tulajdonságok (illesztőprogram) 23

nyomtató átnevezése 117

background image

HU

Tárgymutató 281

Nyomtató oldalleíró fájlok, lásd PPD-k
nyomtatószerver

Hibaelhárítás 168
Hibaüzenetek 171
jelzőfények 170

Nyomtatótulajdonságok

duplexelés kézi átfordítással 73
füzetek nyomtatása 78
nyomtatási minőség beállítások 81
több oldal egy lapra 77
vízjelek 76

O

OCR funkció 88
Online súgó

nyomtató 25

Online súgó, hozzáférés 41

Ó

Óvintézkedések

lapolvasás 33
lapolvasó

elakadás 160

másolás 33
nyomtató

papír elakadása 133

Ö

ÖSSZES FOGADOTT CSOMAG 176
Összetevők

Másoló/Lapolvasó 29– 31
nyomtató 14– 19

P

Papír

betöltés

Másoló/Lapolvasó 34
nyomtató 21

kiválasztás 20, 245
specifikáció

nyomtató 246– 251

támogatott méretek és típusok

Másoló/Lapolvasó 32
nyomtató 20

Papírelakadás

lapolvasó

elhárítás 160

nyomtató

elhárítás 133

Papírkezelés

nyomtató

hibaelhárítás 121, 158

peer-to-peer 44
PORTKONFIGURÁCIÓ 173
PORTVÁLASZTÁS 173

PPD-k

alternatív választása 117
Macintosh 24

R

RARP szerver

azonosítás 178

RARP, használat 61
ROSSZ BOOTP CÍMKEMÉRET 187
ROSSZ BOOTP VÁLASZ 187

S

Service Location Protocol (SLP –

szolgáltatásihely-protokoll) 179

SNMP set logikai csoportnév

konfigurációs oldal 174

Specifikáció

Másoló/Lapolvasó 226– 228, 236
nyomtató 212– 214

papír 246– 251

Súgó, online 25

hozzáférés 41

syslog szerver

azonosítás 179
Bootptab fájl paraméter 53

Szerviz

elérhetőség 192
hardver 192
információs adatlap 194
irodák helye 204
megállapodások 202
szolgáltatók 202

Szerviz és támogatás

elérhetőség 192
lásd még: Támogatás 191

Szín 275

útmutató 273

Szoftver

Dokumentumsegéd 35
Gyorsmásolási beállítások 38
HP LaserJet segédprogram Macintosh-hoz

24

LaserJet Dokumentumasztal 36
LaserJet eszközkészlet 38
licencszerződés 260
Macintosh 24
Macintosh illesztőprogramok 24
Másoló kezelőpanelje 38
nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram)

23

Szöveg szerkesztése (OCR) 88
Szövegszerkesztési funkció (OCR) 88

background image

282 Tárgymutató

HU

T

Tartománynév 179
Támogatás 195

America Online 200
CompuServe 200
elérhetőség 192
HP FIRST 202
HP Support Assistant CD 202
online szolgáltatások 199
Web 199

Támogatott webböngészők 49
TCP/IP

ÁLLAPOT üzenet 177

Telepítés

lapolvasó 27
nyomtató 11, 43

TFTP

Hibaüzenetek 187
Szerver 178
szerver 51

Tisztítás

Lapolvasó 159
nyomtatási papírútvonal 132
nyomtató 130– 132

Toner

EconoMode (tonermegtakarítás) 82
újraelosztás 104

Tonermegtakarítás

EconoMode 82

Tonerpatron

csere 105
kezelés 101
tonermegtakarítás, EconoMode 103
újrahasznosítás 103

Több oldal egy lapra

nyomtatás 77

Ü

ügyfél-szerver 44
Ügyfélszolgálat 198
üresjárati időtúllépés

jelenlegi beállítások 179

üzenetek

Hibák 184

V

Visszavonás

lapolvasási feladat 93
másolási feladat 100
nyomtatási feladat 80

Vízjelek 76

W

WEB JETADMIN URL 180
WINS szerver 179

DHCP és 54

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220