HP LaserJet 1200 Printer series - Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzõdés

background image

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE
A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLT
HP -SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK BETARTÁSA. AMENNYIBEN
ÖN HASZNÁLJA A SZOFTVERT, EZZEL ELFOGADJA A
LICENCFELTÉTELEKET.

HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK

A következő licencfeltételek érvényesek a mellékelt Szoftver
felhasználása során, amennyiben Ön nem kötött külön szerződést a
Hewlett-Packarddal.

Licencmegadás: A Hewlett-Packard engedélyezi az Ön számára a
Szoftver egy példányának használatát. A "használat" a Szoftver
tárolását, betöltését, telepítését, futtatását és megjelenítését jelenti.
Nem engedélyezett a Szoftver módosítása vagy bármely licenc-, illetve
vezérlő funkciójának hatástalanítása. Ha a szoftverlicenc "egyidejű
alkalmazásra" szól, azt csak a maximálisan megengedett számú
felhasználó használhatja egyidejűleg.

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga és szerzői joga a Hewlett-Packard
vagy annak beszállítója birtokában van. A licenccel Ön nem kap
semmilyen tulajdonjogot, és a vásárlással semmilyen más jogot nem
szerez a Szoftverre. A Hewlett-Packard harmadik félként fellépő
szállítói megvédhetik jogaikat bármely esetben, ha a jelen
Licencfeltételek sérülnek.

Másolatok és adaptációk: A Szoftver másolása vagy adaptálása
kizárólag archiválási célból engedélyezett, vagy abban az esetben, ha
a Szoftver másolása és adaptálása a Szoftver engedélyezett
használatának részét képezi. Minden engedélyezett másolatnak vagy
adaptációnak tartalmaznia kell az eredeti Szoftver szerzői jogi jelzéseit.
Nem megengedett a Szoftver felmásolása nyilvános hálózatra.

A forráskód visszafejtésének tilalma: A HP előzetes írásbeli engedélye
nélkül a Szoftver forráskódját tilos visszafejteni. Egyes országok
törvényeinek értelmében a korlátozott visszafejtéshez nem szükséges
a HP jóváhagyása. Kérésre a HP számára kimerítő tájékoztatást kell
adni az esetleges visszafejtéssel kapcsolatban. A Szoftver
forráskódjának visszafejtése csak akkor megengedett, ha ez
szükséges része a Szoftver üzemeltetésének.

background image

HU

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés 261

Átengedés: A Szoftver átengedése esetén az Ön
szoftverlicenc-szerződése automatikusan megszűnik. A Szoftver
átengedésekor a teljes Szoftvert át kell adni az átvevőnek, beleértve az
összes másolatot és a megfelelő dokumentációt is. A Szoftver
átengedésének feltétele, hogy az átvevő fél elismerje és elfogadja a
Licencfeltételeket.

Felmondás: A HP fenntartja a jogot e licencszerződés felmondására,
amennyiben annak rendelkezéseit nem tartja be. A szerződés
felmondásakor haladéktalanul meg kell semmisítenie a Szoftver
minden másolatát és adaptációját annak minden részével együtt.

Exportrendelkezések: A Szoftver vagy annak másolata, illetve
adaptációja exportálásakor vagy újraexportálásakor be kell tartani
minden hatályos törvényt és rendeletet.

Az Egyesült Államok Kormányának korlátozott jogai: A Szoftver és
bármely kapcsolódó dokumentáció kifejlesztése teljes egészében
magántőke felhasználásával történt. A Szoftver a leszállítás és az
engedélyezés folyamán "kereskedelmi számítógépes szoftver"-nek
minősül, a DFARS 252.227-7013 (1988. október), a DFARS
252.211-7015 (1991. május) vagy a DFARS 252.227-7014
(1995. június) szerint, "kereskedelmi tétel"-nek a FAR 2.101 (a)
szerint, vagy "korlátozott számítógépes szoftver"-nek a FAR 52.227-19
(1987. június) szerint (avagy más, egyenértékű irányelv, illetve
szerződési záradék szerint), annak megfelelően, hogy az említettek
közül melyik alkalmazható. Ön a Szoftverre és a kísérő
dokumentációra vonatkozóan csak azon jogokkal rendelkezik,
melyeket az alkalmazható FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy a
HP általános szoftverlicenc-szerződés adott terméket illető
rendelkezései meghatároznak.

background image

262 Függelék F Jótállás és licenc

HU