HP LaserJet 1200 Printer series - Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

background image

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

1.

A HP szavatolja a végfelhasználó felé, hogy a HP által gyártott hardver, a tartozékok és a
fogyóeszközök a vásárlás napjától számított, fent meghatározott időtartam során nem
hibásodik meg anyag- vagy gyártási hiba következtében. A jótállás érvényességi ideje
alatt a HP a hibásnak bizonyuló termékeket saját megítélése szerint kijavítja vagy
kicseréli. A csere készülék lehet új vagy újszerű.

2.

A HP szavatolja, hogy a HP szoftverben a vásárlás napjától számított fent meghatározott
időtartam során rendeltetésszerű telepítés és használat esetén nem lép fel olyan hiba,
amely anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza. Amennyiben a garanciaidő alatt
a szoftver meghibásodik, a HP kicseréli azt a szoftverhordozót, amely az ilyen hibák
következtében a szükséges programutasításokat nem hajtja végre.

3.

A HP nem vállal garanciát a HP termékeinek megszakítás nélküli vagy hibamentes
üzemelésére. Amennyiben a HP nem képes a terméket elfogadható időn belül, a
garanciában meghatározott feltételek mellett kijavítani vagy kicserélni, Ön a termék
azonnali visszaszolgáltatása esetén igényelheti a vételár visszatérítését.

4.

A HP termékei tartalmazhatnak olyan újragyártott alkatrészeket, melyek működése
megegyezik az új alkatrészek működésével, illetve már használatban voltak.

5.

A jótállás nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a következők valamelyike
folytán keletkeznek: (a) nem rendeltetésszerű vagy nem kielégítő karbantartás vagy
beállítás; (b) nem a HP által szállított szoftverek, csatolóegységek, alkatrészek vagy
fogyóeszközök használata; (c) nem engedélyezett módosítások alkalmazása vagy nem
rendeltetésszerű használat; (d) a környezeti előírásoktól eltérő feltételek melletti
használat; (e) nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy karbantartás.

6.

A HP SEM ÍRÁSBAN SEM SZÓBAN NEM VÁLLAL MÁS JÓTÁLLÁST VAGY
FELTÉTELEKET
. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGSZABOTT KERETEK MÉRTÉKÉIG
MINDENNEMŰ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL ARRA VONATKOZÓAN,
HOGY A TERMÉK ELADHATÓ, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGŰ VAGY ALKALMAS EGY
BIZONYOS CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA, KIZÁRÓLAG A JÓTÁLLÁS FENT
MEGSZABOTT IDŐTARTAMÁRA ÉRVÉNYES. Egyes államokban vagy tartományokban a
hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozása nem engedélyezett. Ezért a
garanciakorlátozás bizonyos esetekben Önt nem érinti. A garancia biztosít az Ön
számára bizonyos jogi lehetőségeket. Ezen túlmenően Önnek az adott állam vagy
tartomány jogi szabályozásától függően további jogai is lehetnek.

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA:

A vásárlás dátumától számított egy év.

background image

HU

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat 263

7.

AMENNYIBE A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, ÖN
KIZÁRÓLAG A JELEN JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATBAN KÖZÖLT JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET. A FENT EMLÍTETT ESETEKTŐL ELTEKINTVE A HP VAGY
BESZÁLLÍTÓI SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ ADATOK
ELVESZTÉSÉÉRT, SEM A KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY
KÖZVETETT KÁROKÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT), ILLETVE EGYÉB
KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT
KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MEG NEM ENGEDETT
CSELEKMÉNYEK KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZNEK-E BE. Egyes
államokban vagy tartományokban nem megengedett a garancia korlátozása vagy
kizárása a véletlenszerűen keletkező vagy közvetett károk kapcsán, ezért lehetséges,
hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás Önre nem vonatkozik.

AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON LEBONYOLÍTOTT VÁSÁRLÁSOKNÁL A JELEN
NYILATKOZATBAN RÖGZÍTETT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK - KIVÉVE A TÖRVÉNYBEN
MEGENGEDETT MÉRTÉKIG - NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM
MÓDOSÍTJÁK A VÁSÁRLÓNAK A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖTELEZŐ TÖRVÉNYES JOGAIT, HANEM KIEGÉSZÍTIK AZOKAT.

background image

264 Függelék F Jótállás és licenc

HU