HP LaserJet 1200 Printer series - Nyomtatás fóliákra és címkékre

background image

Nyomtatás fóliákra és címkékre

Csak a lézernyomtatókhoz ajánlott fóliákat és címkéket használjon,
mint pl. a HP fólia és a HP LaserJet címkék. További információk:

Nyomtatási média specifikációja

.

VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a média nincs-e meggyűrődve vagy megcsavarodva, és
hogy a szélei nem sérültek-e, illetve nem hiányzik-e címke.

Nyomtatás fóliára és címkékre

1

Nyissa ki az egyenes papíráthaladási ajtót.

2

Tegyen be egyetlen lapot a elsődleges adagolótálcába, vagy több
lapot a fő adagolótálcába. Ellenőrizze, hogy a média teteje előre
néz-e, a nyomtatandó oldal (durva oldal) pedig felfelé.

3

Igazítsa be a médiavezetőket.

4

Nyissa meg az optimalizálási funkciót a Papír fülön, a
nyomtató-illesztőprogramban, vagy a HP LaserJet
Eszközkonfigurációban. Majd válassza az Optimalizálás: pontot,
és válassza ki a fólia vagy a címke elemet a legördülő menüben.

5

Nyomtassa ki a dokumentumot. Nyomtatáskor távolítsa el a médiát
a nyomtató hátuljából, hogy megelőzze a lapok összetapadását, a
nyomtatott lapokat pedig helyezze sima felületre.

background image

66 Fejezet 4 Média

HU