HP LaserJet 1200 Printer series - Windows NT 4.0 szerver

background image

Windows NT 4.0 szerver

Egy DHCP gyűjtő Windows NT 4.0 szerveren való telepítéséhez hajtsa
végre a következő lépéseket:

1

A Windows NT szerveren nyissa meg a Programkezelő ablakot,
és kattintson duplán a Network Administrator (Hálózati
rendszergazda) ikonra.

2

Kattintson duplán a DHCP Manager (DHCP-kezelő) ikonra.

3

Válassza a Server beállítást, majd a Server Add. (Szervercím)
parancsot.

4

Írja be a szerver IP-címét, majd kattintson az OK gombra, hogy
visszatérjen a DHCP Manager ablakba.

5

A DHCP szerverek listájában jelölje ki az imént hozzáadott
szervert, válassza a Scope (Tároló) parancsot, majd a Create
(Létrehozás) parancsot.

6

Válassza a Set up the IP Address Pool (IP-cím-gyűjtő telepítése)
lehetőséget. Az IP Address Pool (IP-cím-gyűjtő) résznél telepítse
az IP-cím-tartományt a kezdő IP-cím beírásával a Start Address
(Kezdő cím) mezőbe, és a záró IP-cím beírásával az End Address
(Záró cím) mezőbe. Írja be továbbá a belsőhálózati maszkot ahhoz
a belsőhálózathoz, amelyre az IP-cím-gyűjtő vonatkozik. A kezdő
és a záró IP-cím meghatározza a címgyűjtő végpontjait.

Megjegyzés

Ki is zárhat IP-cím-tartományokat egy gyűjtőből.

background image

56 Fejezet 3 A nyomtatószerver megismerése

HU

7

A Lease Duration (Kölcsönzési időtartam) részben válassza az
Infinite (Végtelen) beállítást, majd az OK gombot. Az IP-címek
változásából eredő problémák elkerülése érdekében a
Hewlett-Packard azt javasolja, hogy végtelen kölcsönzésre adja ki
az IP-címeket az összes nyomtató számára. Felhívjuk azonban a
figyelmét arra, hogy ha egy gyűjtő számára végtelen kölcsönzési
időtartamot ad meg, az adott gyűjtő összes ügyfele végtelen
kölcsönzéssel fog rendelkezni.

Megjegyzés

Ha azt szeretné, hogy a hálózati ügyfelek véges kölcsönzési idővel
rendelkezzenek, az időtartamot végesre állíthatja, de ekkor az
összes nyomtatót a gyűjtő lefoglalt ügyfeleként kell beállítania.

8

Ha végtelen kölcsönzést rendelt hozzá, folytassa a 9. lépéssel.
Egyébként válassza a Scope (Gyűjtő) és az Add Reservations
(Lefoglalások hozzáadása) lehetőségeket, hogy a nyomtatókat
beállítsa mint lefoglalt ügyfeleket. Minden egyes nyomtatónál
hajtsa végre az Add Reserved Clients (Lefoglalt ügyfelek
hozzáadása) ablakban lévő következő lépéseket:

a

Írja be a kiválasztott IP-címeket.

b

Olvassa le a hardvercímet (MAC) a konfigurációs oldalról, és
írja be a Unique Identifier (Egyedi azonosító) mezőbe.

c

Írja be az ügyfélnevet (bármely név elfogadható).

d

Lefoglalt ügyfél hozzáadásához válassza az Add (Hozzáadás)
parancsot. Egy lefoglalás törléséhez a DHCP Manager
ablakban válassza a Scope (Gyűjtő) beállítást, majd az Active
Leases
(Aktív kölcsönzések) lehetőséget. Az Active Leases
ablakban jelölje ki a törlendő lefoglalást, majd válassza a
Delete (Törlés) gombot.

9

A DHCP Manager ablakba való visszatéréshez válassza a Close
(Bezárás) parancsot.

10 Ha nem tervezi használni a Windows Internet Naming Service

(WINS) szolgáltatást, folytassa a 11. lépéstől. Egyébként a
következő lépéseket hajtsa végre a DHCP szerver
konfigurálásához:

a

A DHCP Manager ablakban válassza a DHCP Options
(DHCP beállítások) lehetőséget, majd a következők
valamelyikét:
Scope (Gyűjtő) – Ha csak névszolgáltatásokat szeretne a
kijelölt gyűjtőhöz.
Global (Globális) – Ha valamennyi gyűjtő számára szeretne
névszolgáltatást.

background image

HU

UNIX rendszerek 57

b

Szerver hozzáadása az Active Options (Aktív beállítások)
listához. A DHCP Options (DHCP beállítások) ablakban
válassza a WINS/NBNS Servers (044) elemet az Unused
Options
(Nem használt beállítások) listában. Válassza az Add
(Hozzáadás) parancsot, majd az OK gombot.

c

Lehet, hogy megjelenik egy figyelmeztetés, amely felszólítja,
hogy állítsa be a csomópont típusát. Ezt a 10d. lépésben
teheti meg.

d

A WINS szerver IP-címének a megadásához hajtsa végre a
következő lépéseket:

e

Válassza a Value (Érték) lehetőséget, majd az Edit Array
(Tömb szerkesztése) beállítást.

f

Az IP Address Array Editor (IP-címtömbszerkesztő)
beállításnál válassza a Remove (Eltávolítás) parancsot, hogy
törölje az előzőleg beállított, de már nem kívánt címeket. Írja
be a WINS szerver IP-címét, majd válassza az Add
(Hozzáadás) gombot.

g

Amikor a cím megjelenik a címlistában, válassza az OK
gombot. Ezzel visszatér a DHCP Options (DHCP-beállítások)
ablakba. Ha az imént hozzáadott cím megjelenik az IP-címek
listájában (az ablak aljánál), térjen vissz a 10 d. lépéshez.
Egyébként ismételje meg a 10c lépést.

h

A DHCP Options (DHCP-beállítások) ablakban válassza a
WINS/NBNS Servers (046) elemet az Unused Options
(Nem használt beállítások) listában. Válassza az Add
(Hozzáadás) parancsot, hogy hozzáadja a csomópont típusát
az Active Options (Aktív beállítások) listához. A Byte mezőbe
írja be a 0x4 értéket, hogy jelezze a vegyes csomópontot,
majd válassza az OK gombot.

11 A Programkezelő ablakhoz való visszatéréshez kattintson a

Close (Bezárás) parancsra.

background image

58 Fejezet 3 A nyomtatószerver megismerése

HU