HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab fájlbejegyzések

background image

Bootptab fájlbejegyzések

A következő példa az

/etc/bootptab fájl egy bejegyzését

szemléltei egy HP JetDirect nyomtatószerver számára.

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Figyelje meg, hogy a konfigurációs adatok olyan kódokat
tartalmaznak, amelyek a HP JetDirect különféle paramétereit és
beállításait azonosítják. A következő táblázat ezeket a kódokat
ismerteti.

Kód

Leírás

nodename

A periféria neve. Ez egy belépési pont egy bizonyos periféria paraméterlistájába.
Minden bejegyzésnek ezzel a kóddal kell kezdődnie. (A példában a

nodename a

picasso.)

hn

A gazdagép kódja (host name). Ennek a kódnak nincsen értéke, de hatására a
BOOTP-démon letölti a gazdagép nevét a HP JetDirect nyomtatószerverre. A
gazdagép neve kinyomtatódik a HP JetDirect konfigurációs oldalon, vagy egy
hálózati alkalmazás visszaadja a gazdagép nevét egy SNMP sysName kérés esetén.

ht

A hardvertípus kódja (hardware type). A HP JetDirect nyomtatószerver esetében
állítsa ezt a kódot

ether (Ethernet esetén) vagy token (Token Ring esetén)

értékre. Ennek a kódnak meg kell előznie a

ha kódot.

vm

A BOOTP jelentésformátum-kód (kötelező). Állítsa ezt a kódot

rfc1048 értékre.

ha

A hardvercím kódja (hardware address). A hardvercím (MAC) a HP JetDirect
nyomtatószerver hivatkozásszintű címe vagy állomáscíme. Ezt a címet a HP JetDirect
konfigurációs oldalán mint Hardvercímet találhatja meg. A HP JetDirect külső
nyomtatószervereken ez a cím látható egy a nyomtatóra ragasztott címkén is.

ip

Az IP-cím kód (kötelező). Ez a HP JetDirect nyomtatószerver IP-címe.

background image

HU

A BOOTP használata 53

Használja a következő konvenciókat a bootptab fájlbejegyzésekhez:

A kettőspont (:) egy mező végét jelöli.

A fordított törtvonal (\) azt jelzi, hogy a bejegyzés folytatódik a
következő sorban.

A karakterek között nem lehet szóköz a soron belül.

A nevek (pl. a gazdagépnevek) betűvel kell kezdődjenek, és csak
betűket, számokat, pontokat (csak tartománynevek esetében)
vagy kötőjeleket tartalmazhatnak.

Az alulvonás jel (_) használata nem megengedett.

Olvassa el a rendszerdokumentációt vagy az online súgót, ha további
információkra van szüksége.

gw

Az átjáró IP-cím kódja (gateway). Ez annak az alapértelmezett átjárónak
(forgalomirányítónak) az IP-címe, amelyet a HP JetDirect nyomtatószerver használ,
hogy más belsőhálózatokkal kommunikáljon.

sm

A belsőhálózati maszk kódja (subnet mask). A HP JetDirect nyomtatószerver a
belsőhálózati maszk segítségével azonosítja az IP-címek különböző részeit. Az
IP-címek a hálózat és az alhálózat számát, valamint a gazdagép címét határozzák
meg.

lg

A syslog szerver IP-cím kódja. Ez azon szerver címe, amelyen a HP JetDirect
nyomtatószerver küldi a syslog üzeneteket.

T144

Ez egy szállítóspecifikus kód, amely meghatározza a TFTP konfigurációs fájl relatív
elérési útját. A hosszú útvonalneveket rövidebbé teheti. Az útvonalnévnek idézőjelek
között kell lenni (pl. “utvonalnev”). Lásd

A DHCP használata

című részt további

információkért a fájlformátumokról.

Megjegyzés

A Standard BOOTP 18-as opciója (kiterjesztés fájlútvonal) szintén lehetővé teszi egy
szabványos kód számára (

ef), hogy meghatározza a TFTP konfigurációs fájl relatív

útvonalnevét.

T150

A TFTP szerver IP-cím kódja.

T151

Csak-BOOTP kód (BOOTP-only). A

BOOTP-ONLY kódot akkor kell megadnia, ha

biztosítani szeretné, hogy más dinamikus konfigurációs módszerek (pl. a DHCP)
használatára ne kerüljön sor.

Kód

Leírás

background image

54 Fejezet 3 A nyomtatószerver megismerése

HU