HP LaserJet 1200 Printer series - Áthelyezés egy másik hálózatra

background image

Áthelyezés egy másik hálózatra

Amikor egy HP JetDirect nyomtatószervert, amely IP-címmel van
konfigurálva, áthelyez egy másik hálózatra, ellenőrizze, hogy az IP-cím
nem ütközik-e az IP-címekkel az új hálózaton. Módosíthatja a
nyomtatószerver IP-címét egy olyanra, amelyet lehet az új hálózaton
használni, vagy törölheti a jelenlegi IP-címet, és konfigurálhat egy
másikat, miután telepítette a nyomtatószervert az új hálózatra.
Hidegindítással állítsa alaphelyzetbe a nyomtatószervert (részletes
utasítások:

A nyomtatószerverrel kapcsolatos hibaelhárítás

).

Ha az aktuális BOOTP szervert nem lehet elérni, lehet, hogy egy másik
BOOTP szervert kell keresnie, és a nyomtatót ahhoz a szerverhez
konfigurálnia.

Ha BOOTP vagy DHCP protokollt használt a nyomtatószerver
konfigurálásához, szerkessze át a megfelelő rendszerfájlokat a friss
beállításokkal. Ha kézi úton adja meg az IP-címet, a jelen fejezetben
leírtak szerint konfigurálja újra az IP-paramétereket is.

Kövesse a megfelelő honlapon található információkat a nyomtató
konfigurálásához vagy módosításához. Ezen utasításokból
megtudhatja, hogy hogyan kell konfigurálnia a nyomtatót, és hogyan
kell telepítenie azt a nyomtatáshoz.

Megjegyzés

A szerver.tartomány kifejezést helyettesítse a TCP/IP címmel.

background image

62 Fejezet 3 A nyomtatószerver megismerése

HU

background image

HU

63

4