HP LaserJet 1200 Printer series - IPX/SPX protokollinformáció

background image

IPX/SPX protokollinformáció

Üzenet

Leírás

Állapot

Az aktuális IPX/SPX protokollállapot:
Kész: A nyomtatószerver az IPX/SPX-en keresztül vár adatokat.
Letiltva: Az IPX/SPX manuálisan lett letiltva.
Inicializálás: A nyomtatószerver a csomópontcímet vagy -nevet
regisztrálja. Lehet, hogy egy további állapotüzenet is megjelenik.

Megjegyzés

Ha a nyomtatószerver nincs kész, akkor egy hibakód vagy egy
üzenet jelenik meg.

Csomópontnév

A nyomtatószerver IPX/SPX-neve. Az alapértelmezett név az
NPIXXXXXX, ahol az XXXXXX az utolsó hat számjegye a LAN
hardvercímnek (MAC).

Elsődleges kerettípus

A nyomtatószerveren kiválasztott kerettípus:
Automatikus választás: A nyomtatószerver automatikusan
érzékeli a kerettípust, és az első detektált típust választja.
EN_802.3: A nyomtatószerver az IPX over IEEE 802.3 keretekre
korlátozza a keret típusát. Minden egyéb keretet számol vagy
figyelmen kívül hagy.
EN_II: A nyomtatószerver az IPX over Ethernet keretekre korlátozza
a keret típusát. Minden egyéb keretet számol vagy figyelmen kívül
hagy.
EN_802.2: A nyomtatószerver az IPX over IEEE 802.2 with IEEE
802.3 keretekre korlátozza a keret típusát. Minden egyéb keretet
számol vagy figyelmen kívül hagy.
EN_SNAP: A nyomtatószerver az IPX over SNAP with IEEE 802.3
keretekre korlátozza a keret típusát. Minden egyéb keretet számol
vagy figyelmen kívül hagy.

background image

182 Fejezet 11 A nyomtatószerverrel kapcsolatos hibaelhárítás

HU

Hálózat
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Az első oszlop (Hálózat) meghatározza a szerver és a
nyomtatószerver közötti kommunikációhoz használt
protokoll-kerettípussal társított hálózati számot.
Ismeretlen: A nyomtatószerver továbbra is próbálja megállapítani,
hogy melyik hálózati számot használhatja.

Kerettípus
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

A második oszlop (Kerettípus) meghatározza a társított
hálózatszámmal használt kerettípust: EN_II, EN_802.2,
EN_SNAP és EN_802.3.
Feltéve, hogy manuálisan nem konfigurált egy meghatározott
kerettípust, a nyomtatószerver a hálózaton átvitt adatokat figyelve
automatikusan megállapítja a protokoll kerettípusát.
Letiltva: Ehhez a hálózathoz egy meghatározott kerettípus
manuálisan lett konfigurálva.

RCVD
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

A harmadik oszlop (RCVD) meghatározza a fogadott csomagok
számát az egyes kerettípusok esetén.

Üzenet

Leírás

background image

HU

A nyomtatószerver konfigurációs oldalának értelmezése 183