HP LaserJet 1200 Printer series - A másoló/lapolvasó tisztítása

background image

A másoló/lapolvasó tisztítása

Lehet, hogy meg kell tisztítania a
másoló/lapolvasót az olyan lapolvasások
vagy másolások után, ahol a példányokon
tinta kenődött el, vagy amelyeken túl sok
piszok vagy por van.

1

Húzza ki a nyomtató tápkábelét, és
várja meg, amíg a lapolvasó lehűl.

2

Nyissa ki a lapolvasó ajtaját.

3

Nedvesítsen meg egy tiszta pamutruhát
izopropil-alkohollal (pH7 vagy
semleges pH). A megnedvesített
ruhával finoman törölje le a fehér lapot.
A görgőket is dörzsölje meg finoman a
nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS!

Az alkohol gyúlékony anyag. Az alkoholt és a
ruhát tartsa távol nyílt lángtól. Hagyja az
alkoholt teljesen felszáradni, mielőtt
csatlakoztatja a tápkábelt.

4

Permetezzen üvegtisztítót egy másik
tiszta pamutruhára, és óvatosan tisztítsa
meg a képérzékelő üveglapját.

FIGYELMEZTETÉS!

Várja meg, hogy a lapolvasó teljesen
megszáradjon, mielőtt visszadugná a
nyomtató tápkábelét.

5

A tápkábel visszadugásával kapcsolja
be a nyomtatót.

1

2

4

5

3

background image

160 Fejezet 10 A másoló/lapolvasóval kapcsolatos hibaelhárítás

HU