HP LaserJet 1200 Printer series - Papírkezelési problémák

background image

Papírkezelési problémák

Papírkezelési problémák

Probléma

Megoldás

Papírelakadás

További információ:

Papírelakadás elhárítása a

másoló/lapolvasóban

.

Használjon olyan médiát a beolvasáshoz, amely megfelel a
specifikációknak. További információ:

Média

.

Ellenőrizze, hogy a média nem gyűrött, nincs meghajtva és
nem sérült-e.

Ellenőrizze, hogy a lapolvasó tiszta-e. Utasításokért lásd:

A másoló/lapolvasó tisztítása

.

Használjon védőfóliát. Utasításokért lásd:

Óvintézkedések

másoláshoz és lapolvasáshoz

.

Ferde a beolvasás

Állítsa be a médiavezetőket ahhoz a médiaszélességhez,
amelyet éppen használ, és próbál újra beolvasni a
dokumentumot. További információ:

Eredeti dokumentum

betöltése a másoló/lapolvasóba

.

Egyszerre több oldal húzódik be a
másoló/lapolvasóba

Lehet, hogy túlzottan teletöltötte az adagolótálcát Utasításokért
lásd:

Eredeti dokumentum betöltése a másoló/lapolvasóba

.

Ellenőrizze, hogy az eredeti nem gyűrött, nincs meghajtva és
nem sérült-e.

Lehet, hogy az elválasztó lap elhasználódott Utasításokért lásd:

A másoló/lapolvasó elválasztó lapjának cseréje

.

A lapolvasó nem húzza be a
médiát a médiaadagoló tálcából

Lehet, hogy piszkos vagy sérült a felvevőhenger Utasításokért
lásd:

A másoló/lapolvasó tisztítása

.

A lap nem a megfelelő útvonalon
jön ki

Nyissa ki vagy zárja be az egyenes áthaladási ajtót a használni
kívánt kimeneti útvonalnak megfelelően. További információ:

Eredeti dokumentum betöltése a másoló/lapolvasóba

.

A nyomtatás nagyon lassú

Lásd:

Túl sokáig tart a beolvasás

.

background image

HU

A másoló/lapolvasó tisztítása 159