HP LaserJet 1200 Printer series - Elsõdleges adagolótálca

background image

Elsődleges adagolótálca

Az elsődleges adagolótálca legfeljebb 10 lapnyi 75 g/m

2

vastagságú

papírt vagy egy borítékot, fóliát, illetve kartont tud tárolni. A médiát
felső szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. A
papírelakadás és a ferde nyomtatás megakadályozása érdekében
mindig állítsa be az oldalsó médiavezetőket.

VIGYÁZAT

Ha olyan médiára próbál nyomtatni, amely gyűrött, hajtott vagy bármilyen
módon sérült, a média elakadhat. További információk:

Nyomtatási média

specifikációja

.

Megjegyzés

Amikor új médiát tölt be, vegye ki a maradék médiát is az adagolótálcából,
és igazítsa össze a csomagot. Ezzel megelőzheti, hogy a nyomtató egyszerre
több lapot húzzon be, s csökken a papírelakadás veszélye is.