HP LaserJet 1200 Printer series - Kikapcsolás

background image

Kikapcsolás

Ha a nyomtató 110-127 voltos feszültséggel működik, akkor a
kikapcsolás a tápvezeték kihúzásával történik. Ha a nyomtató
220-240 voltos feszültséggel működik, a kikapcsolható a
tápkapcsolóval (a kapcsoló a tápcsatlakozó bal oldalán található),
vagy a konnektorból való kihúzással.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha bármilyen okból a nyomtató belsejébe kell nyúlnia, saját
biztonsága érdekében húzza ki a nyomtatót.