HP LaserJet 1200 Printer series - Sisällys

background image

Sisällys 3

Sisällys

1 Kirjoittimeen tutustuminen

Kirjoittimen toimintojen ja etujen ymmärtäminen . . . . . . . . . . . 12

Erinomainen tulostuslaatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ajansäästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rahansäästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ammattimaiset asiakirjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kirjoittimen laajennettavuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kirjoittimen osien tunnistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kirjoittimen ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kirjoittimen syöttölokerot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kirjoittimen tulostusmateriaaliohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kirjoittimen tulostusradat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Väriainekasetin luukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen . . . . . . . . . . 20
Materiaalin lataaminen syöttölokeroihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pääsyöttölokero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioriteettisyöttölokero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Erikoismateriaalityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jännitemuunnosten ymmärtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kirjoittimen toimintojen (ohjaimen) ja ohjeen käyttäminen . . . . 23

Kirjoittimen toiminnot (ohjain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ohjelmisto Macintosh-tietokoneita varten . . . . . . . . . . . . . 24
Kirjoittimen online-ohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Asetussivun tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Kopiokoneeseen/skanneriin tutustuminen

Kopiokoneen/skannerin toimintojen ja etujen ymmärtäminen . 28

Skannaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopiot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kopiokoneen/skannerin osien tunnistaminen. . . . . . . . . . . . . . 29

Kopiokoneen/skannerin ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . 30
Materiaalin syöttölokero, ohjaimet ja tulostuslokero . . . . . 31
Kopiokoneen/skannerin luukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tuetut materiaalikoot ja -tyypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kopioinnin ja skannauksen varotoimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Originaalien lataaminen kopiokoneeseen/skanneriin . . . . . . . . 34
Ohjelmistoon tutustuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja Mac OS). . 35

background image

4 Sisällys

FI

Sulje HP LaserJet Director seuraavasti . . . . . . . . . . . . . . . 36
HP LaserJet -asiakirjanhallinta

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja Mac OS). . 36

Pikakopio-asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet -kopiokone (Kopio Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Directorin Työkalurivi

(Windows 9x, 2000, Millennium ja NT 4.0) . . . . . . . . . 38

HP LaserJet -laitemääritykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HP LaserJet Photo Center

(Windows 9x, 2000, Millennium ja NT 4.0) . . . . . . . . . 40

Online-ohjeen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Tutustuminen tulostuspalvelimeen

Tulostuspalvelimen toimintojen ja etujen ymmärtäminen. . . . . 44
Verkkoprotokollien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tulostuspalvelimen osien tunnistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tulostuspalvelimen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Verkko-ohjelmiston asentaminen ja konfiguroiminen . . . . . . . . 47

Asenna ohjelmisto verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Asenna kirjoitin ja palvelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Sulautetun web-palvelimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Edellytykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Yhteensopivat WWW-selaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Sulautetun web-palvelimen käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . 49
HP Web JetAdmin -sovelluksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . 49
Lisäkonfigurointi- ja -hallintatyökalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BOOTP:n käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BOOTP-protokollan käytön edut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BOOTP-palvelimen konfiguroiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bootptab-tiedostotiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DCHP:n käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
UNIX-järjestelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Windows-järjestelmät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows NT 4.0 -palvelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows 2000 -palvelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DCHP:n ottaminen käyttöön tai pois käytöstä . . . . . . . . . . 59

Siirtyminen toiseen verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Materiaali

Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä . . . . . . . . . . . 62
Kalvoille ja tarroille tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kirjekuorien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tulostaminen kirje- tai esipainetuille lomakkeille . . . . . . . . . . . 66
Tulostaminen mukautetun koon materiaaleille

tai korttipaperille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

background image

FI

5

5 Tulostustehtävät

Tulostaminen käsisyötöllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen

kaksipuolinen tulostaminen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Vesileimojen tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Vesileima-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille

(n/arkki-tulostus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Usean sivun tulostustoiminnon käyttäminen (Windows) . . 75
Usean sivun tulostustoiminnon käyttäminen (Mac OS) . . . 75

Kirjasien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tulostustyön peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
EconoMode (Väriaineen säästö) -toiminnon käyttäminen . . . . 80

6 Skannaustehtävät

Skannauksen aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Skannattujen asiakirjojen käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Skannaaminen sähköpostiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Sähköpostitoiminnon käyttäminen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . 84

Sähköpostitoiminnon käyttäminen (Mac OS). . . . . . . . . . . 85

Skannatun tekstin muokkaaminen (OCR) . . . . . . . . . . . . . . . . 86

OCR-toiminnon käyttäminen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja Mac OS). . 86

Skannattujen tekstien tai kuvien tallentaminen . . . . . . . . . . . . 88

Tallennustoiminnon käyttäminen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja Mac OS). . 88

Kuvan hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kontrastin säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Kontrastitoiminnon käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Skannatun kuvan parantaminen HP:n asiakirjanhallinnassa . . 91

Kuvanparannustoimintojen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . 91

Huomautusten lisääminen skannattuihin kuviin . . . . . . . . . . . . 92

Huomautustoimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Skannaustöiden peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7 Kopiointitehtävät

Kopiontitoimintojen ymmärtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pikakopio-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Pikakopio-asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

HP LaserJet -kopiokoneen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

HP LaserJet -kopiokoneen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . 96
HP LaserJet Copy Plus -toiminnon käyttäminen . . . . . . . . 97

background image

6 Sisällys

FI

Kontrastin säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Kontrasti-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Kopiotöiden peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8 Väriainekasetin käyttäminen

HP:n väriainekasettien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

HP:n periaate värikaseteista, jotka eivät ole

HP:n valmistamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Väriainekasettien varastointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Väriainekasetin käyttöikä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Väriainekasettien kierrätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Väriaineen säästäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Väriaineen tasoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Väriainekasetin vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9 Kirjoittimen vianmääritys

Ratkaisun löytäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Sivu ei tulostunut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sivut tulostuvat, mutta tulostuksessa on ongelmia . . . . . 106
Kirjoittimen valokuviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Virheilmoitukset näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tavallisia Macintoshin ongelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vaihtoehtoisen PPD:n valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 115

PS-virheiden vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Paperinkäsittelyongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tulostettu sivu poikkeaa näytössä näytetystä sivusta . . . 120

Tulostuslaadun parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kirjoittimen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Kirjoittimen paperiradan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . 129

Kirjoittimen materiaalitukosten selvittäminen . . . . . . . . . . . . . 130
Syöttötelan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Syöttötelan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

10 Kopiokoneen/skannerin vianmääritys

Ratkaisun löytäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Skannausongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Kopiointiongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Skanneri ei tehnyt mitään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Esikatselukuva ei tullut näyttöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Skannattu kuva on huonolaatuinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kuvasta jäi osa skannaamatta, tai siitä puuttuu tekstiä . . 146
Tekstiä ei voi muokata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Skannaus kestää liian kauan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Näyttöön ilmestyy virheilmoituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

background image

FI

7

Yhtään kopiota ei tullut ulos, tai skanneri

ei tehnyt mitään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Kopiot ovat tyhjiä tai haalistuneita, tai niistä

puuttuu kuvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Kopioinnin ja skannauksen laadun parantaminen . . . . . . . . . 153

Ongelmien ehkäisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Kopioinnin/skannauksen virheiden tunnistaminen. . . . . . 154
Paperinkäsittelyongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Kopiokoneen/skannerin puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Kopiokoneen/skannerin tukosten selvittäminen . . . . . . . . . . . 159
Kopiokoneen/skannerin erotinlaatan vaihtaminen . . . . . . . . . 161
Kopiokoneen/skannerin poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Vasemman sivulevyn sulkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

11 Tulostuspalvelimen vianmääritys

Ratkaisun löytäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

HP JetDirect 175X -asetussivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Tulostuspalvelimen valokuvioiden ymmärtäminen . . . . . . . . . 168
Tulostusohjaimen asetussivun käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Tulostuspalvelimen asetussivun tulostus. . . . . . . . . . . . . 169

Tulostusohjaimen asetussivun ymmärtäminen . . . . . . . . . . . 169

Tilakentän virheilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Sivun osat ja ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Yleiset HP JetDirect -tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
USB-porttitiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Verkkotilastot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
TCP/IP-yhteyskäytännön tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
IPX/SPX-yhteyskäytäntötiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
AppleTalk-yhteyskäytäntötiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Virheilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Laitteiston tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Kirjoitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Tulostuspalvelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Tarkista tulostaminen suoraan tietokoneelta . . . . . . . . . . 188
Tarkista skannaus verkosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

12 Huolto ja tuki

Saatavuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Laitehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Jatkettu takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Kirjoittimen pakkausohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Huoltotietolomake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Hewlett-Packardin tuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Asiakaspalvelu ja tuotehuoltoapu (Yhdysvalloissa ja

Kanadassa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Euroopan asiakastukikeskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

background image

8 Sisällys

FI

Maiden sisäiset tukinumerot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Online-palvelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ohjelmistojen ja elektronisten tietojen tilaaminen . . . . . . 198
Hewlett-Packardin suorat varuste- ja tarviketilaukset: . . . 198
Hewlett-Packard Support Assistant -CD-levy: . . . . . . . . . 199
Hewlett-Packardin huoltotiedot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Hewlett-Packard SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Kansainväliset myynti- ja huoltokonttorit . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Liite A Kirjoittimen tekniset tiedot

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
FCC-yhteensopivuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Tuotteen ympäristöystävällisyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Käyttöturvallisuustiedote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Säädöstietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Laserturvallisuuslausunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Kanadan DOC-säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Korean EMI-ilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Laser-ilmoitus Suomea varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Liite B Kirjoittimen ja kopiokoneen/skannerin
tekniset tiedot

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
FCC-yhteensopivuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Tuotteen ympäristöystävällisyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Säädöstietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Laserturvallisuuslausunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kanadan DOC-säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Korean EMI-ilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Laser-ilmoitus Suomea varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Liite C Tulostuspalvelimen tekniset tiedot

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
FCC-yhteensopivuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Euroopan yhteisö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Säädöstietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kanadan DOC-säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Japanin VCCI Luokka 1 -säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Korean EMI-ilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

background image

FI

9

Taiwanin Luokka A -säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Kiinan turvallisuuslausunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Liite D Materiaalisuositukset ja -tiedot

Kirjoittimen tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot . . . . . . . 240
Tuettujen materiaalien koot (kirjoitin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Paperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Tarrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kalvot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kirjekuoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Korttipaperi ja painavat tulostusmateriaalit . . . . . . . . . . . 245

Liite E Muisti (DIMM)

DIMM-muistimoduulin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
DIMM-moduulien asennuksen testaaminen . . . . . . . . . . . . . . 250
DIMM-moduulin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Liite F Takuu ja käyttöoikeus.

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus. . . . . . . 254
Hewlett-Packardin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Rajoitettu takuu värikasetin käyttöiän aikana . . . . . . . . . . . . . 258

Liite G Lisävarusteet ja tilaustiedot

Liite H Skannerin tarkkuus ja väri

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Ohjeita tarkkuudesta ja väreistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Tarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Väri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Hakemisto

background image

10 Sisällys

FI

background image

FI

11

1