HP LaserJet 1200 Printer series - Hakemisto

background image

Hakemisto 271

Hakemisto

A

aliverkon peite 175

bootptab-tiedostoparametri 53

alusarkki 32
AppleTalk

nimi 181
solmunumero 181
tila 181
tyyppi 181
verkkonumero 181
vyöhyke 181

ARP-TASON KAKSOIS-IP-OSOITE 183
asennus

kirjoitin 11, 43
skanneri 27

asettanut 176
asetukset

kirjoittimen toiminnot (ohjain) 23
pikakopio, muuttaminen 95
tulostuslaatu 79

asetussivuilmoitukset

virheilmoitukset 182

asetustiedosto 177
asiakas-palvelin 44
asiakastuki 195
Asiakirja-apulainen

käyttäminen 35
ominaisuudet 35

automaattinen neuvottelu 172

B

BOOTP 176

konfiguroiminen 51

BOOTP/DHCP MENEILLÄÄN 185
BOOTP/RARP MENEILLÄÄN 185
BOOTP-palvelin 51

tunnistaminen 176

Bootstrap Protocol 50

D

DHCP 176

käyttäminen 54
ottaminen käyttöön tai pois käytöstä 59
UNIX-järjestelmät 54
Windows-palvelimet 55

DHCP NAK 185
DHCP-palvelin

tunnistaminen 176

DIMM

asennus 248
irrottaminen 251

DNS-palvelin 54, 177
Dynamic Host Configuration Protocol 54

E

EconoMode 80
EI ONNISTU

DHCP-YHTEYS 185

ensisijainen kehystyyppi 179
EPÄKELPO

ALIVERKON PEITE 183
IP-OSOITE 183
KESKEYTYSKOHDEOSOITE 184
PALVELINOSOITE 184
SYSLOG-OSOITE 184
YHDYSKÄYTÄVÄOSOITE 184

H

HP FIRST 199
HP JetDirect

virheilmoitukset 182

HP JetDirect 175X 44, 166

asetussivu 167
laitteiston tarkistaminen 187

HP LaserJet -apuohjelma

Macintoshia varten 24

HP LaserJet Director

sulkeminen 36

HP LaserJet Directorin sulkeminen 36
HP LaserJet Photo Center -ohjelmisto

HP LaserJet Photo Center 40

huolto

konttorien sijaintipaikat 201
laitteisto 190
saatavuus 190
sopimukset 199
tarjoajat 199
tietolomake 192

huolto ja tuki

katso myös tuki 189
saatavuus 190

HUONO BOOTP-TÄGIKOKO 185
HUONO BOOTP-VASTAUS 185

background image

272 Hakemisto

FI

I

I/O-kortti

tila 171

ilmoitukset

virheet 182

IP

asetustiedot 176

IP-osoite 175

bootptab-tiedosto 53

IPX/SPX

tilailmoitus 179

isäntänimi 175

J

jännitemuunnokset

kirjoitin 22

K

kaksipuolinen tulostaminen 71
kaksipuolinen tulostus, korttipaperi 73
kalvot

tulostaminen 63

käsisyöttö 70
KATKAISTAAN

YHTEYS PALVELIMEEN 186

katselutilat, skannerin 83
käyttöoikeusluettelo

isännän käyttöoikeusluettelo 178

kehykset

virheitä vastaanotettu 174

kehystyyppi 180
kirjaset

tulostaminen 76

kirjekuoret

tulostaminen 64, 65

kirjelomake

tulostaminen 66

kirjoitin

asennus 11, 43
ohjaimet, Macintosh 24
ohjain 23
ohjauspaneeli 15
oletusasetukset 23
online-ohje 25
osat 14– 19
paperin syöttövaihtoehdot 16
paperin ulostulon eri valinnat 18
paperin/tulostusmateriaalin lataaminen

21

paperitukos 130
tekniset tiedot 208– 210
toiminnot (ohjain) 23
toiminnot ja edut 12
uudelleen nimeäminen 115
valokuviot 107

virta

jännitemuunnokset 22
katkaisu 22

kirjoittimen ominaisuudet

kirjastulostus 76
manuaalinen kaksipuolinen

tulostaminen 71

tulostuslaadun asetukset 79
useita sivuja yhdelle arkille 75
vesileimat 74

kirjoittimen uudelleen nimeäminen 115
kontrasti

kontrastiherkät alkuperäiskappaleet 90
säätö 90, 91

kontrastiherkät alkuperäiskappaleet 90
Kopio Plus 38
kopioiminen

kontrastiherkät alkuperäiskappaleet 90
kuittien 90
peruuta kopiotyö 98
pikakopiot 94
varotoimet 33

kopiokone/skanneri

osat 29– 31
tekniset tiedot 220– 222, 230

kopiokoneen ohjauspaneeli 38
kortit

tulostaminen 67

kuva

huomautusten lisääminen 92
parannukset 91
virheet

kirjoitin 122

kuvan hakeminen 90
kuvan rajaaminen 91
kuvavirheet

kirjoitin

epämuotoiset merkit 124
häipymät 122
harmaa tausta 123
irtonainen väriaine 124
käpristymät ja aaltoilu 125
pystysuuntaiset viivat 123
rypyt tai taittumat 125
sivu vinossa 125
toistuvat pystysuuntaiset jäljet 124
vaalea tulostusjälki tai haalistuminen

122

väriainetahrat 123
väriainetäplät 122

kopiokone/skanneri

epäselvä teksti 155
liian vaalea tai tumma 154
mustat pisteet tai juovat 155
pienennetty kuva 155
pystysuuntaiset valkeat juovat 154

background image

FI

Hakemisto 273

tyhjät sivut 154
väriaineen hajonta 156
ylimääräiset viivat 155

kuvien tuominen 90

L

lähetyskelvottomat paketit 174
lähetystörmäykset 174
laiteohjelmiston versio 171
laiteosoite

tunnistaminen 171

laitteisto-osoite

bootptab-tiedosto 52

LAN-VIRHE

ALIVUOTO 183
EI SARJAA 182
EI TESTIPULSSISIGNAALEJA 183
HÄLYÄ 182
LÄHETTÄJÄ POIS PÄÄLTÄ 182
OHJAUSPIIRI 182
RAJATON LYKKÄYS 182
SIGNAALIN MENETYS 183
SISÄINEN SILMUKKA 182
ULKOINEN SILMUKKA 182
UUDELLEENYRITYSVIAT 183
VASTAANOTTAJA POIS PÄÄLTÄ 182

Laser Writer -ohjain 24
LaserJet -asiakirjatyöpöytä

käyttäminen 36
ominaisuudet 36

LaserJet-apuohjelma 24
LaserJet-työkalurivi 38

käyttäminen 38
ominaisuudet 38

lataaminen

kopiokone-/skannerioriginaalit 34

lisävarusteet ja tilaaminen

osanumerot 261

lisävarusteet ja tilaus

tiedot 261

M

Macintosh

kirjoitinohjaimet 24
ohjelmisto: 24
tulostusvirheet 113
vaihtoehtoisen PPD:n valitseminen 115
vianmääritys 111

mallinumero 171
manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen

71

manuaalinen kaksipuolinen tulostus,

korttipaperi 73

materiaali

kalvot, tulostaminen 63
kirjekuoret, tulostaminen 64, 65

kirjelomake, tulostaminen 66
kirjoitin

valitseminen 20

kopiokone/skanneri

tuetut koot ja tyypit 32

kortit, tulostaminen 67
suositukset ja tiedot 20, 32, 239

MERKKIVIRHE

EPÄKELPO PARAMETRI 184
EPÄTÄYDELLINEN TIEDOSTO 184
KÄYTTÖOIKEUSLUETTELO YLITTYI

184

KESKEYTYSLUETTELO YLITTYI 184
LIIAN PITKÄ RIVI 184
PUUTTUVA PARAMETRI 184
TUNTEMATON AVAINSANA 184

muisti

DIMM

irrottaminen 251
käytettävissä 250
testaaminen 250

DIMM-muistimoduuli (Dual Inline

Memory Module)

asennus 248

myöhäiset lähetystörmäykset 174
myynti

konttorien sijaintipaikat 201

myynti- ja huoltokonttorit 201

N

n/arkki-tulostus 75
näytön virheilmoitukset

kirjoitin 109

nopeampi tulostus

kirjoitinasetus 79

Novell NetWare

virheilmoitukset 182

NOVRAM-VIRHE 183

O

OCR-toiminto 86
odotuksen aikakatkaisu

nykyinen asetus 177

ohjauspaneeli

kirjoitin 15
lukitseminen 24
skanneri 30

ohjauspaneelin lukitseminen 24
ohje, online 25

käyttäminen 41

ohjelmisto

Asiakirja-apulainen 35
käyttöoikeussopimus 254
kirjoittimen toiminnot (ohjain) 23
kopiokoneen ohjauspaneeli 38
LaserJet -asiakirjatyöpöytä 36

background image

274 Hakemisto

FI

LaserJet-työkalurivi 38
pikakopio-asetukset 38

ohjelmistot

HP LaserJet -apuohjelma Macintoshia

varten 24

Macintosh 24
Macintoshin kirjoitinohjaimet 24

oletusasetukset

kirjoittimen toiminnot (ohjain) 23
pikakopio 95
tulostuslaatu 79

oletusyhdyskäytävä

asetussivu 176
katso myös yhdyskäytävä

ongelmien ehkäisy 153
online-ohje

kirjoitin 25

online-ohje, käyttäminen 41
osat

kirjoitin 14– 19
kopiokone/skanneri 29– 31

P

paketteja lähetetty yhteensä 174
paketteja vastaanotettu yhteensä 174
paperi

lataaminen

kirjoitin 21
kopiokone/skanneri 34

suositukset ja tiedot

kirjoitin 240, 245

tuetut koot ja tyypit

kirjoitin 20
kopiokone/skanneri 32

valitseminen 20, 239

paperinkäsittely

kirjoitin

vianmääritys 118, 157

paperitukos

kirjoitin

selvittäminen 130

skanneri

selvittäminen 159

paras laatu

kirjoitinasetus 79

peruuta

kopiotyö 98
tulostustyö 78

peruuttaminen

skannaustyö 92

pikakopio 38

asetukset 95
tekeminen 94

portin asetukset 171
portin valinta 171
POSTSCRIPT-TILAA EI VALITTU 186

PPD-tiedostot

Macintosh 24
vaihtoehtoisen valitseminen 115

Printer Page Description -tiedostot, katso

PPD-tiedostot

puhdistus

kirjoitin 127– 129
kirjoittimen paperirata 129
skanneri 158

PUSKURIT VARATTU 183

R

RARP, käyttäminen 60
RARP-palvelin

tunnistaminen 176

S

sähköposti, skannaaminen 84
selaimet, tuetut 49
Service Location Protocol (SLP) 177
skannaaminen

kontrastiherkät alkuperäiskappaleet 90
kuittien 90
menetelmät 83
skannaustöiden peruuttaminen 92

skannattujen kuvien tallentaminen 88

Windows 9.x ja NT 4.0 88

skannatun tekstin muokkaaminen (OCR)

86

skannauksen/kopion laatu

vianmääritys 153– 155

skannaus

varotoimet 33

Skannaustehtävät

skannaaminen sähköpostiin 84

skannaustehtävät

huomautusten lisääminen 92
kuvan skannaaminen 90
skannattujen kuvien parantaminen 91
skannattujen kuvien tallentaminen 88
tekstin muokkaaminen (OCR) 86

skanneri

asennus 27
ohjauspaneeli 30
paperin syöttölokero 31
paperitukos 159

skanneri/kopiokone

poistaminen kirjoittimesta 162

SNMP-yhteisönimi

asetussivu 172

solmun nimi 179
sulautettu web-palvelin 48
suositukset ja tiedot

kirjoitin

paperi 245

background image

FI

Hakemisto 275

syöttötela

puhdistaminen 135
vaihtaminen 133

syslog-palvelin

bootptab-tiedostoparametri 53
tunnistaminen 177

T

takuu 256

väriainekasetti 258

tarkkuus 268

ohjeita 267

TCP/IP

tilailmoitus 175

tekniset tiedot

kirjoitin 208– 210

paperi 240

kopiokone/skanneri 220– 222, 230

tekstin muokkaaminen (OCR) 86
TFTP

palvelin 177
virheilmoitukset 185

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

palvelin 51

tila

AppleTalk 181
IPX/SPX 179
TCP/IP 175
yleistiedot 171

tilat

katselu 83
skannaaminen 83

tuetut WWW-selaimet 49
tuki 193

America Online 197
CompuServe 197
HP FIRST 199
HP Support Assistant -CD-levy 199
online-palvelut 197
saatavuus 190
Web 197

tukokset

kirjoitin 130
skanneri 159

tulostaminen

EconoMode-toiminnolla 80
kirjaset 76
peruuta tulostustyö 78
tulostaminen tulostusmateriaalille

kalvot 63
kirjekuoret 64, 65
kirjelomake 66
kortit 67

vesileimat 74

tulostuslaatu

asetukset 79
vianmääritys 125

tulostuspalvelin

valokuviot 168
vianmääritys 166
virheilmoitukset 169

tulostustehtävät

n/arkki-tulostus 75
tulosta kirjasia 76
tulosta vesileimat 74
tulostaminen molemmille puolille

paperia 71

tulostaminen molemmille puolille

paperia, korttipaperi 73

useita sivuja yhdelle arkille 75

U

unicast-paketteja vastaanotettu 174
useita sivuja yhdelle arkille

tulostaminen 75

V

vahingoittuneita paketteja vastaanotettu

174

valitseminen

vaihtoehtoinen PPD 115

valmistajan tunnus 172
valmistuspäivä 172
valokuviot

kirjoitin 107

väri 269

ohjeita 267

väriaine

EconoMode (väriaineen säästö) 80
tasoittaminen 102

väriaineen säästö

EconoMode 80

väriainekasetti

käyttäminen 99
kierrätys 101
vaihtaminen 103
väriaineen säästö, EconoMode 101

varotoimet

kirjoitin

paperitukokset 130

kopioiminen 33
skannaaminen 33
skanneri

tukokset 159

verkko

virheilmoitukset 182

VERKKOASETUKSET MUUTTUNEET -

KÄYNNISTETTÄVÄ UUDELLEEN

183

verkkotilastot 174

background image

276 Hakemisto

FI

verkkotunnus 177
verkkoyhteydet

asetusten muuttaminen 39

verkon kehystyyppi 180
vertais 44
vesileimat 74
vianmääritys

asetussivun virheilmoitukset 182
kirjoitin 105

kuvavirheet 122
paperinkäsittely 118, 157
paperitukokset 130
ratkaisun löytäminen 106
valokuviot 107
virheilmoitukset 109

kopiokone/skanneri

ratkaisun löytäminen 140

Macintoshin tulostusongelmat 111
PS-ongelmat 116
skannauksen/kopion laatu 153– 155
skanneri

paperitukokset 159

skanneri/kopiokone 139
syöttötela 133, 135
tulostuslaatu 125

virheilmoitukset 182

kirjoitin

näytössä 109
valokuviot 107

virheilmoitus

skanneri/kopiokone

vianmääritys 149

virta

kirjoitin

jännitemuunnokset 22
katkaisu 22

W

Web JetAdminin URL-osoite 178
WINS-palvelin 177

DHCP ja 54

Y

yhdyskäytävä

bootptab-tiedosto 53

yhteensopivuus

LaserJet III 79

yhteisönimi 51

asetussivu 172

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220