HP LaserJet 1200 Printer series - Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

background image

Hewlett-Packardin ohjelmiston
käyttöoikeussopimus

TÄRKEÄÄ: TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT
ALLA OLEVAT HP:N OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT. OHJELMISTON
KÄYTTÄMINEN MERKITSEE NÄIDEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ.

HP:N OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT

Seuraavat käyttöoikeussopimusehdot koskevat oheisen
Ohjelmiston käyttöä, ellei Sinulla ole HP:n kanssa erillistä
allekirjoitettua kirjallista sopimusta.

Käyttöoikeuden myöntäminen. Hewlett-Packard myöntää Sinulle
oikeuden käyttää yhtä kopiota Ohjelmistosta. "Käyttää" tarkoittaa
Ohjelmiston tallentamista, lataamista, asentamista, suorittamista
tai näyttämistä. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Ohjelmistoa tai
poistaa mitään Ohjelmiston lisensointi- tai hallintatoimintoja. Jos
Ohjelmistolle on myönnetty käyttöoikeus "samanaikaiseen
käyttöön", Ohjelmiston käyttäjien määrä ei saa ylittää sallittua
enimmäismäärää.

Omistusoikeus. Ohjelmiston ja sen tekijänoikeudet omistaa
Hewlett-Packard tai sen ulkopuoliset toimittajat. Käyttöoikeutesi
ei merkitse Ohjelmiston omistusoikeutta eikä Ohjelmiston
minkään oikeuksien myymistä. Hewlett-Packardin ulkopuoliset
toimittajat voivat suojella oikeuksiaan, jos tämän
käyttöoikeussopimuksen ehtoja rikotaan.

Kopiot ja muunnelmat. Saat tehdä kopioita tai muunnelmia
Ohjelmistosta arkistointitarkoituksiin tai jos kopiointi tai
muuntaminen on välttämätön osa Ohjelmiston sallittua käyttöä.
Sinun on kopioitava kaikki alkuperäisen Ohjelmiston
tekijänoikeusilmoitukset kaikkiin kopioihin tai muunnelmiin. Et
saa kopioida Ohjelmistoa julkiseen verkkoon.

Ei purkamista tai kääntämistä. Sinulla ei ole oikeutta purkaa eikä
kääntää Ohjelmistoa lähdekoodiksi, ellet ole ennalta saanut
siihen Hewlett-Packardin kirjallista lupaa. Eräillä hallintoalueilla
HP:n lupaa ei välttämättä tarvita Ohjelmiston purkamiseen tai
lähdekoodiksi kääntämiseen. Sinun on pyynnöstä toimitettava
HP:lle kohtuullisen tarkat tiedot purkamisesta tai lähdekoodiksi
kääntämisestä. Et saa purkaa Ohjelmiston salakirjoitusta, ellei
tämä ole välttämätön osa Ohjelmiston käyttöä.

background image

FI

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus 255

Siirto. Käyttöoikeutesi lakkaa automaattisesti Ohjelmiston siirron
yhteydessä. Siirrossa Sinun on toimitettava Ohjelmisto, mukaan
lukien kaikki kopiot ja siihen liittyvä ohjemateriaali, siirronsaajalle.
Siirronsaajan on hyväksyttävä nämä käyttöoikeussopimusehdot
siirron ehtoina.

Lakkautus. HP voi ilmoituksella lakkauttaa käyttöoikeutesi, jos et
noudata näitä käyttöoikeussopimusehtoja. Lakkautuksen jälkeen
Sinun on heti tuhottava Ohjelmisto sekä kaikki sen kopiot,
muunnelmat ja sulautetut osat missä tahansa muodossa.

Vientivaatimukset. Et saa viedä maasta tai viedä maasta toiseen
Ohjelmistoa tai sen kopioita tai muunnelmia minkään voimassa
olevien lakien tai säädösten vastaisesti.

Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet. Ohjelmisto ja
sen ohjemateriaalit on kehitetty täysin yksityisin varoin. Ne
toimitetaan lisensoituna kaupallisena tietokoneohjelmistona
(commercial computer software) seuraavien säädösten
mukaisesti: DFARS 252.227-7013 (lokak. 1988), DFARS
252.211-7015 (toukok. 1991), DFARS 252.227-7014 (kesäk.
1995) tai kaupallisena tuotteena (commercial item) seuraavien
säädösten mukaisesti: FAR 2.101(a) (kesäk. 1987), tai
rajoitettuna tietokoneohjelmistona (Restricted computer
software) seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 52.227-19
(kesäk. 1987) (tai muut vastaavat virastojen määräykset tai
sopimuspykälät), mikä tahansa tuleekin kysymykseen. Sinulla on
vain ne oikeudet Ohjelmistoon ja sen ohjemateriaaliin, jotka
annetaan sovellettavissa DFAR- tai FAR-lausekkeissa tai HP:n
normaalissa kyseessä olevan tuotteen ohjelmistosopimuksessa.

background image

256 Liite F Takuu ja käyttöoikeus.

FI