HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-yhteensopivuus

background image

FCC-yhteensopivuus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n
sääntöjen 15. osan mukaisia A-luokan digitaalilaitteen
raja-arvoja. Nämä raja-arvot antavat kohtuullisen suojan
haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään
yritysympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä. Tämän laitteen
käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä, missä
tapauksessa käyttäjän on omalla kustannuksellaan korjattava
häiriöiden vaikutus.

FCC-määräysten osan 15.21 mukaisesti tähän laitteeseen tehdyt
muutokset, joita Hewlett-Packard ei ole hyväksynyt, saattavat
aiheuttaa häiriöitä ja mitätöidä FCC:n mukaiset oikeudet käyttää
tätä laitetta.

Huomaa

Tämän tuotteen liittäminen FCC Level B -luokan tuotteeseen
muodostaa FCC Level A -luokan yhdistetyn järjestelmän, josta on
olemassa FCC-määräykset ja -säädökset.

FCC on tuottanut kirjasen nimeltään Interference Handbook
(1986), joka koskee em. asioita. Kirjasen voi ostaa mm.
seuraavasta osoitteesta: (stock no. 004-000-004505-7), the
Superintendent of Documents, US Government Printing Office,
Washington DC 20402.