HP LaserJet 1200 Printer series - 9 Kirjoittimen vianmääritys

background image

Kirjoittimen
vianmääritys

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

Ratkaisun löytäminen

Tulostuslaadun parantaminen

Kirjoittimen puhdistaminen

Kirjoittimen materiaalitukosten selvittäminen

Syöttötelan vaihtaminen

Syöttötelan puhdistaminen

Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen

Huomaa

Etsi HP:n verkkosivulta ohjelmisto- ja kirjoitinohjainpäivityksiä, usein
esitettyjä kysymyksiä ja vianmääritystä koskevia lisätietoja. Katso
kohdasta

Online-palvelut

asianmukainen Web-osoite.

background image

106 Luku 9 Kirjoittimen vianmääritys

FI