HP LaserJet 1200 Printer series - Kalvoille ja tarroille tulostaminen

background image

Kalvoille ja tarroille tulostaminen

Käytä vain kalvoja ja tarroja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi
laserkirjoittimissa, esim. HP:n kalvoja ja HP:n LaserJet-tarroja.
Katso lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen tulostusmateriaalin

suositukset ja tiedot

.

VARO

Tarkista, ettei materiaali ole rypistynyt tai rullalla ja ettei esim.
tarra-arkissa ole repeytyneitä reunoja tai puuttuvia tarroja.

Kalvoille tai tarroille tulostetaan seuraavasti:

1

Avaa suoran paperiradan luukku.

2

Lataa yksi arkki prioriteettisyöttölokero tai lataa useampi
arkki pääsyöttölokeroon. Varmista, että materiaalin yläreuna
osoittaa eteenpäin ja tulostuspuoli (karkea puoli) on ylöspäin.

3

Säädä materiaaliohjaimet.

4

Avaa optimointitoiminto joko kirjoitinohjaimen
Paperi-välilehdestä tai HP LaserJet -laitemäärityksistä.
Valitse sitten Optimointi: ja valitse luettelosta kalvot tai
tarrat.

5

Tulosta asiakirja. Poista tulostuneet sivut kirjoittimen takaa,
etteivät ne tartu toisiinsa, ja aseta sivut tasaiselle alustalle.

background image

64 Luku 4 Materiaali

FI