HP LaserJet 1200 Printer series - Windows NT 4.0 -palvelin

background image

Windows NT 4.0 -palvelin

Aseta DHCP-alue Windows NT 4.0 -palvelimella seuraavasti:

1

Avaa Windows NT -palvelimesta
Järjestelmänhallinta-ikkuna ja kaksoisnapsauta
Verkonvalvoja-kuvaketta.

2

Kaksoisnapsauta DHCP Manager -kuvaketta.

3

Valitse Palvelin ja Lisää palvelin.

4

Kirjoita palvelimen IP-osoite ja palaa takaisin
DHCP Manager -ikkunaan napsauttamalla OK.

5

Valitse DHCP-palvelinluettelosta juuri lisäämäsi palvelin,
valitse Alue ja valitse Luo.

6

Valitse Aseta IP-osoitevaranto. Aseta osassa
IP-osoitevaranto IP-osoitealue kirjoittamalla alkava
IP-osoite Aloitusosoite -ruutuun ja lopettava IP-osoite
Lopetusosoite-ruutuun. Anna myös sen aliverkon peite sille
aliverkolle, jota IP-osoitevaranto koskee. Aloittavat ja
lopettavat IP-osoitteet määräävät tälle alueelle osoitetun
osoitevarannon alku- ja loppukohdat.

Huomaa

Voit myös sulkea käytöstä IP-osoitealueita suuremman alueen sisältä.

background image

56 Luku 3 Tutustuminen tulostuspalvelimeen

FI

7

Valitse Käyttöoikeuden kesto -osasta Rajaton ja valitse
OK. Muuttuvien IP-osoitteiden aiheuttamista ongelmista
johtuen Hewlett-Packard suosittelee, että määräät varatut
rajattomat käyttöoikeusajat kaikille kirjoittimille. Rajattoman
käyttöoikeuden kestoajan valitseminen kuitenkin aiheuttaa
kaikkien alueella olevien asiakkaiden käyttöoikeusaikojen
muuttumisen rajattomiksi.

Huomaa

Jos haluat, että verkon asiakkailla on rajalliset
käyttöoikeusajat, voit asettaa kestolle määrätyn ajan. Alueen
kaikki kirjoittimet on vastaavasti määritettävä varatuiksi
asiakkaiksi.

8

Jos olet antanut rajattomat oikeudet, siirry kohtaan 9.
Muutoin, valitse Alue ja Lisää varaukset, jolloin kirjoittimista
tehdään varattuja asiakkaita. Tee jokaiselle kirjoittimille
seuraavat toimenpiteet Lisää varatut asiakkaat -ikkunassa:

a

Anna valittu IP-osoite.

b

Hae MAC-osoite konfiguraatiosivulta ja kirjoita osoite
Yksilöllinen tunnus -ruutuun.

c

Anna asiakasnimi (mikä tahansa nimi käy).

d

Lisää varattu asiakas valitsemalla Lisää. Poista varaus
DHCP Manager -ikkunassa valitsemalla Alue ja
valitsemalla Aktiiviset käyttöluvat. Valitse Aktiiviset
käyttöluvat
-ikkunasta se varaus, jonka haluat poistaa ja
valitse Poista.

9

Palaa DHCP Manager -ikkunaan valitsemalla Sulje.

10 Ellet aio käyttää WINS-palvelua, siirry kohtaan 11. Muutoin

konfiguroi DHCP-palvelin seuraavalla tavalla:

a

Valitse DHCP Manager -ikkunasta DHCP-asetukset ja
jokin seuraavista:
Alue — jos haluat vain nimipalvelut valitulle alueelle.
Yleinen — jos haluat nimipalvelut kaikille alueille.

b

Lisää palvelin Aktiiviset asetukset -luetteloon. Valitse
DHCP-asetukset -ikkunasta WINS/NBNS-palvelimet
(044)
Käyttämättömät asetukset -luettelosta. Valitse
Lisää ja napsauta OK.

c

Näkyviin saattaa ilmestyä varoitus, jossa pyydetään
asettamaan solmun tyyppi. Tämä tehdään
kohdassa 10d.

background image

FI

UNIX-järjestelmät 57

d

Anna WINS-palvelimen IP-osoite seuraavasti:

e

Valitse Arvo ja Muokkaa taulukkoa.

f

Valitse IP-osoitetaulukkoeditori -kohdasta Poista, kun
haluat poistaa jonkin aikaisemmin asetetuista
tarpeettomista osoitteista. Anna WINS-palvelimen
IP-osoite ja valitse Lisää.

g

Kun osoite on ilmestynyt IP-osoiteluetteloon, valitse OK.
Näin pääset takaisin DHCP-asetukset -ikkunaan. Jos
juuri antamasi osoite näkyy IP-osoitteiden luettelossa
(ikkunan alareunan lähellä), palaa kohtaan 10d. Muutoin
toista kohta 10c.

h

Valitse DHCP-asetukset -ikkunasta
WINS/NBT-solmutyyppi (046) Käyttämättömät
asetukset
-luettelosta. Lisää solmutyyppi Aktiiviset
asetukset
-luetteloon valitsemalla Lisää. Kirjoita
Tavu-ruutuun 0x4, mikä tarkoittaa yhdistettyä solmua, ja
valitse OK.

11 Palaa Järjestelmänhallinta-ikkunaan valitsemalla Sulje.