HP LaserJet 1200 Printer series - Windows 2000 -palvelin

background image

Windows 2000 -palvelin

Aseta DHCP-alue Windows 2000 -palvelimella seuraavasti:

1

Käynnistä Windows 2000 DHCP-hallinta-apuohjelma
napsauttamalla Käynnistä, Asetukset ja Ohjauspaneeli.
Avaa Valvontatyökalut-kansio ja käynnistä
DHCP-apuohjelma.

2

Etsi ja valitse DHCP-ikkunasta oma Windows 2000
-palvelimenne DHCP-puusta. Ellei palvelintanne näy puussa,
valitse DHCP ja lisää palvelin napsauttamalla
Toiminto-kohtaa.

3

Kun olet valinnut palvelimen DHCP-puusta, napsauta
Toiminto-valikkoa ja valitse Uusi alue. Tämä käynnistää
ohjatun Lisää uusi alue -toiminnon.

4

Napsauta ohjatussa Lisää uusi alue -toiminnossa
Seuraava.

5

Anna alueelle nimi ja kuvaus ja napsauta Seuraava.

background image

58 Luku 3 Tutustuminen tulostuspalvelimeen

FI

6

Anna tälle alueelle IP-osoitealue (aloitus- ja
lopetus-IP-osoitteet). Anna myös aliverkon peite ja napsauta
Seuraava.

Huomaa

Jos käytät aliverkkoa, aliverkon peite määrää, mikä IP-osoiteen osa
määrittelee aliverkon ja mikä osa määrittelee asiakaslaitteen.

7

Jos tarpeen, anna niiden koko alueella olevien IP-osoitteiden
alue, jonka haluat sulkea pois, ja napsauta Seuraava.

8

Anna DHCP-asiakkaiden IP-osoitteen käyttöoikeuden
kestoaika ja napsauta Seuraava. Hewlett-Packard
suosittelee, että määräät varatut IP-osoitteet jokaiselle
kirjoittimelle. Voit tehdä tämän alueen asettamisen jälkeen.

9

Jos haluat määrittää DHCP-asetukset tälle alueelle
myöhemmin, valitse Ei ja napsauta Seuraava. Jos haluat
määrittää DHCP-asetukset nyt, valitse Kyllä ja napsauta
Seuraava.

a

Voit halutessasi kirjoittaa reitittimen tai
oletusyhdyskäytävän IP-osoitteen, jota asiakkaat
käyttävät. Napsauta sen jälkeen Seuraava.

b

Voit halutessasi antaa myös toimialueen nimen ja
DNS-palvelut asiakkaille. Napsauta sen jälkeen
Seuraava.

c

Voit halutessasi määritellä WINS-palvelinnimet ja
IP-osoitteet. Napsauta sen jälkeen Seuraava.

d

Jos haluat ottaa käyttöön DHCP-asetukset nyt, valitse
Kyllä ja napsauta Seuraava.

10 DHCP-alueen asettaminen tälle palvelimelle on onnistunut.

Sulje ohjattu toiminto napsauttamalla Lopeta.

11 Määritä kirjoittimelle varattu IP-osoite DHCP-alueelta

seuraavasti:

a

Avaa DHCP-puusta alueenne kansio ja valitse
Varaukset.

b

Napsauta Toiminto-valikkoa ja valitse Uusi varaus.

c

Kirjoita jokaiseen kenttään asianmukaiset tiedot, mukaan
lukien kirjoittimelle varattu IP-osoite.

Huomaa

HP JetDirect -tulostuspalvelimeen liitetyn kirjoittimen
MAC- eli laitteisto-osoite on saatavilla HP JetDirect
-asetussivulta.

background image

FI

UNIX-järjestelmät 59

d

Valitse Tuetut tyypit -kohdasta vain DHCP ja napsauta
Lisää.

Huomaa

Jos valitset Molemmat tai Vain BOOTP, se aiheuttaa
BOOTP-konfiguroinnin, koska HP JetDirect
-tulostuspalvelinten konfiguraatioprotokollapyynnöt
tehdään siinä järjestyksessä.

e

Määrittele toinen varattu asiakas, tai napsauta Sulje.
Varatut ja lisätyt asiakkaat näkyvät tämän alueen
Varaukset-kansiossa.

12 Sulje DHCP-hallinta-apuohjelma.