HP LaserJet 1200 Printer series - Edellytykset

background image

Edellytykset

Tietokoneet, joissa on asennettuna TCP/IP-protokolla, voivat
käyttää sulautettua web-palvelinta HP JetDirect
-tulostuspalvelimen kanssa verkotettujen kirjoittimien
konfigurointiin ja seurantaan. Asenna tämä ominaisuus
kirjoittimen CD-ROM-levyllä olevalla asennusohjelmalla.

Ennen kuin voit käyttää sulautettua web-palvelinta, määritä
IP-osoite HP JetDirect -tulostuspalvelimelle. Määritä
IP-asetukset kirjoittimen CD-ROM-levyllä olevalla
asennusohjelmalla.

background image

FI

Sulautetun web-palvelimen käynnistäminen 49

Voit myös käyttää BOOTP (Bootstrap Protocol)- tai DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) -protokollaa IP-osoitteen
automaattiseen määritykseen verkossa joka kerran, kun
tulostuspalvelin käynnistetään.