HP LaserJet 1200 Printer series - Sulautetun web-palvelimen käyttäminen

background image

Sulautetun web-palvelimen käyttäminen

Jokaisessa HP JetDirect 175X -tulostuspalvelimessa on mukana
sulautettu web-palvelin, johon voit saada yhteyden intranet-
verkossa yhteensopivalla WWW-selaimella. Sulautetulla
web-palvelimella on käyttöyhteys tulostuspalvelimen ja siihen
liitetyn kirjoittimen konfiguraatio- ja ylläpitosivuihin.
Verkkokäyttösivuilta on yhteys HP JetDirect 175X
-tulostuspalvelimen tila- ja konfiguraatiotietoihin.

Voit käyttää sulautettua web-palvelinta seuraaviin tehtäviin:

kirjoittimen ja tulostuspalvelimen tilan tarkkailuun

tulostuspalvelimen verkkokäyttöön mukauttamiseen
tekemällä valinnaisia konfiguraatiomuutoksia palvelimeen

yhteyden saamiseen HP:n WWW-sivulle

kuvien skannaamiseen verkon kautta ilman HP LaserJet
1220 -ohjelmistoa.