HP LaserJet 1200 Printer series - Siirtyminen toiseen verkkoon

background image

Siirtyminen toiseen verkkoon

Kun siirrät verkkoon HP JetDirect -tulostuspalvelimen, jolle on
määritetty IP-osoite, varmista, että IP-osoite ei ole ristiriidassa
muiden verkossa olevien osoitteiden kanssa. Voit vaihtaa
tulostuspalvelimen IP-osoitteen sellaiseksi, jota voidaan käyttää
verkossa tai poistaa nykyisen osoitteen ja määrittää toisen
osoitteen, kun olet asentanut tulostuspalvelimen uuteen
verkkoon. Tee kylmäkäynnistys palvelimelle (Katso ohjeita
kohdasta

Tulostuspalvelimen vianmääritys

.

Ellei nykyistä BOOTP-palvelinta tavoiteta, sinun tarvitsee ehkä
etsiä toinen BOOTP-palvelin ja konfiguroida kirjoitin sille.

Jos käytit tulostuspalvelimen konfiguroinnissa BOOTP:tä tai
DHCP:tä, päivitä asetukset asianmukaisiin
järjestelmätiedostoihin. Jos asetit IP-osoitteen manuaalisesti,
määritä IP-parametrit uudestaan tässä luvussa kuvatulla tavalla.

Konfiguroi tai muokkaa kirjoittimen asetuksia aiheeseen liittyvän
kotisivun ohjeiden mukaisesti. Näissä ohjeissa kerrotaan, miten
kirjoitinmääritykset tehdään ja miten kirjoitin valmistellaan
tulostusta varten.

Huomaa

Voit vaihtaa kohtaan server.domain TCP/IP-osoitteen.

background image

FI

61

4