HP LaserJet 1200 Printer series - DCHP:n käyttäminen

background image

DCHP:n käyttäminen

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on määritelty
RFC-ohjeissa 2131 ja 2132. Se on yksi monista automaattista
konfigurointijärjestelmistä, jota HP JetDirect -tulostuspalvelin
käyttää. Jos verkossanne on DHCP-palvelin, HP JetDirect hakee
automaattisesti IP-osoitteensa siltä palvelimelta ja rekisteröi
nimensä jollekin RFC 1001- ja 1002-yhteensopivalle
dynaamiselle nimipalvelulle siksi aikaa, kun olet määritellyt WINS
(Windows Internet Naming Service) -palvelimen IP-osoitteen.

Huomaa

Jos HP JetDirect -tulostuspalvelin ei vastaanota IP-määrityksiään
kahdessa minuutissa, käytetään oletus-IP-osoitetta: 192.0.0.192. Tätä
osoitetta ei kannata käyttää, vaan se tulisi muuttaa sellaiseksi, jota
verkko-osoitejärjestelmänne käyttää. Voit kuitenkin käyttää tätä
osoitetta ensiyhteyden saamiseksi tulostuspalvelimeen ja muuttaa sen
myöhemmin sopivammaksi. Jos haluat käyttää IP-oletusosoitetta
väliaikaisesti, aseta tietokone ja sen IP-osoite samaan aliverkkoon tai
muodosta siihen IP-reitti. DHCP-palvelujen on oltava käytettävissä
palvelimella. Katso lisätietoja DHCP-palvelujen asentamisesta tai
käyttöön ottamisesta online-ohjeista tai järjestelmän ohjemateriaalista.

Huomaa

Jos HP JetDirect -tulostuspalvelin ja BOOTP/DHCP-palvelin sijaitsevat
eri aliverkoissa, IP-konfigurointi saattaa epäonnistua, ellei reitityslaite
tue BOOTP-välitystä, joka mahdollistaa BOOTP-pyyntöjen siirron
aliverkkojen välillä.