HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab-tiedostotiedot

background image

Bootptab-tiedostotiedot

Seuraavassa on esimerkki

/etc/bootptab

-tiedostotiedosta

HP JetDirect -tulostuspalvelimelle:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg“:

Huomaa, että konfiguraatiotiedot sisältävät merkit, joista eri HP
JetDirect -parametrit ja niiden asetukset tunnistetaan.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu nämä merkit.

Tunnus

Kuvaus

solmunimi

Oheislaitteen nimi Tästä kohdasta saadaan luettelo tietyn oheislaitteen
parametreistä. Tämän on oltava tiedon ensimmäinen tunnus. (Esimerkissä

solmunimi

on

picasso

.)

hn

Isännän nimitunnus. Tälle tunnukselle ei ole arvoa, mutta se määrää
BOOTP-daemonin lataamaan isännän nimen HP JetDirect
-tulostuspalvelimelle. Isäntänimi tulostetaan HP JetDirect
-konfiguraatiosivulle, tai verkkosovellus palauttaa isäntänimen SNMP
sysName -pyynnöllä.

ht

Laitteistotyyppitunnus Aseta HP JetDirect -tulostuspalvelimelle tälle
tunnukselle

ether

(Ethernet) tai

token

(Token Ring). Tämän tunnuksen on

oltava ennen tunnusta

ha

.

vm

BOOTP-raporttimuodon tunnus (pakollinen). Anna tälle tunnukselle arvo

rfc1048

.

ha

Laitteisto-osoitetunnus Laitteisto- eli MAC-osoite on HP JetDirect
-tulostuspalvelimen linkkitason tai aseman osoite. Tämä osoite löytyy
HP JetDirect -konfiguraatiosivulta kohdasta Laitteisto-osoite. Ulkoisissa
HP JetDirect -tulostuspalvelimissa tämä osoite on myös painettu
tulostinpalvelimeen kiinnitettyyn tarraan.

background image

FI

BOOTP:n käyttäminen 53

Kirjoita bootpab-tiedostotiedot seuraavia ohjeita käyttäen:

Kaksoispiste (:) osoittaa kentän loppua.

Kenoviiva (\) osoittaa, että tieto jatkuu seuraavalla rivillä.

Rivillä olevien merkkien väleissä ei saa olla välilyöntejä.

Nimien (esim. isäntänimi) on alettava kirjaimella ja
sisällettävä vain kirjaimia, numeroita, pisteitä (vain
toimialuenimissä) tai tavuviivoja.

Alaviivaa (_) ei voi käyttää.

Katso lisätietoja online-ohjeista tai järjestelmän
ohjemateriaalista.

ip

IP-osoitteen tunnus (pakollinen). Tämä on HP JetDirect -tulostuspalvelimen
IP-osoite.

gw

Yhdyskäytävän IP-osoitetunnus. Tämä on oletusyhdyskäytävän (reitittimen)
IP-osoite, jota HP JetDirect -tulostuspalvelin käyttää kommunikoidessaan
toisten aliverkkojen kanssa.

sm

Tämä on aliverkon peitteen tunnus. HP JetDirect käyttää aliverkon peitettä
IP-osoitteen niiden osien tunnistamiseen, joissa määritellään verkon ja
aliverkon numero ja isäntäosoite.

lg

Syslog-palvelimen IP-osoitetunnus. Tämä on sen palvelimen osoite, mihin
HP JetDirect -tulostuspalvelin lähettää syslog-sanomat.

T144

Toimittajakohtainen tunnus, joka määrittelee TFTP-konfiguraatiotiedoston
suhteellisen polkunimen. Voit lyhentää pitkät polkunimet. Polkunimen on
oltava lainausmerkeissä, esim. "polkunimi". Katso lisätietoja
tiedostomuodoista kohdasta

DCHP:n käyttäminen

.

Huomaa

Vakio-BOOTP-asetus 18 (laajennustiedoston polku) sallii myös (

ef

)

määrittelemään TFTP-konfiguraatiotiedoston suhteellisen polkunimen.

T150

TFTP-palvelimen IP-osoitetunnus

T151

Vain-BOOTP-tunnus. Jotta muita dynaamisia konfiguraatiotapoja, kuten
DHCP:tä, ei käytettäisi, määrittele asetus

VAIN BOOTP

.

Tunnus

Kuvaus

background image

54 Luku 3 Tutustuminen tulostuspalvelimeen

FI