HP LaserJet 1200 Printer series - BOOTP-palvelimen konfiguroiminen

background image

BOOTP-palvelimen konfiguroiminen

Huomaa

Hewlett-Packard suosittelee, että BOOTP-palvelin sijoitettaisiin
samaan aliverkkoon palvelimen ohjaamien kirjoittimien kanssa.
Reitittimet eivät voi lähettää edelleen BOOTP-paketteja, ellei reitittimiä
ole oikein konfiguroitu.

Huomaa

Jos HP JetDirect -tulostuspalvelin ei vastaanota IP-määrityksiään
kahdessa minuutissa, käytetään oletus-IP-osoitetta: 192.0.0.192.
Tätä osoitetta ei kannata käyttää, vaan se tulisi muuttaa sellaiseksi,
jota verkko-osoitejärjestelmänne käyttää. Voit kuitenkin käyttää tätä
osoitetta ensiyhteyden saamiseksi tulostuspalvelimeen ja muuttaa sen
myöhemmin sopivammaksi. Jos haluat käyttää IP-oletusosoitetta
väliaikaisesti, aseta tietokone ja sen IP-osoite samaan aliverkkoon tai
muodosta siihen IP-reitti.

Jotta HP JetDirect -tulostuspalvelin saisi konfiguraatiotietonsa
verkosta, tee BOOTP-palvelinten asetukset käyttämällä
asianmukaisia määritystiedostoja. Tulostuspalvelin käyttää
BOOTP:tä tietojen hakemiseen

/etc/bootptab

-tiedosto-palvelimelta.

Kun käynnistät HP JetDirect -tulostuspalvelimen, se lähettää
BOOTP-pyynnön, joka sisältää palvelimen laitteisto-osoitteen.
BOOTP-palvelindaemon etsii

/etc/bootptab

-tiedostosta

sopivaa MAC-osoitetta. Jos se onnistuu, daemon lähettää
vastaavat konfiguraatiotiedot HP JetDirect -tulostuspalvelimelle
BOOTP-vastauksena. Konfiguraatiotiedot

/etc/bootptab

-tiedostossa on annettava oikein. Katso tietojen

kuvausta kohdasta

Bootptab-tiedostotiedot

.

VARO

Kirjoittimesi yhteisönimet (salasanat) eivät ole suojattuja. Jos
määrittelet kirjoittimelle yhteisönimen, valitse nimi, joka poikkeaa
verkossanne olevien muiden järjestelmien salasanoista.

background image

52 Luku 3 Tutustuminen tulostuspalvelimeen

FI