HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet -laitemääritykset

background image

HP LaserJet -laitemääritykset

Asetusten säätäminen ohjelmistosta on monesti helpoin tapa.
Kun haluat nähdä oletusasetukset, toimi seuraavasti:

Windows 9x, 2000, Millennium ja NT 4.0

1

Napsauta Käynnistä.

2

Napsauta Ohjelmat.

3

Napsauta HP LaserJet 1220 Series.

4

Napsauta Työkalut.

5

Napsauta HP LaserJet -laitemääritykset.

Mac OS

1

Kaksoisosoita HP LaserJet Director -pikakuvaketta (alias)
työpöydällä.

2

Osoita Työkalut.

3

Osoita Device Configuration/Laitemääritykset.

VARO

Kun muutat asetuksia verkkoympäristössä, asetukset muuttuvat
kaikilla käyttäjillä.

Voit nähdä asetussivun tulostamalla, mitkä tuoteasetukset ovat
valittuina. Katso

Asetussivun tulostaminen

.

Katso lisätietoja tuoteasetusten muuttamisesta ohjelmistosta
käsin ohjelmiston omasta ohjeesta.

background image

40 Luku 2 Kopiokoneeseen/skanneriin tutustuminen

FI